Konkursa “Labās gribas uzņēmējs” dalībniece: Sabiedrības labklājība ir kopīga darba un savstarpējas saprašanās rezultāts

Pievienot komentāru
Konkursa “Labās gribas uzņēmējs” dalībniece: Sabiedrības labklājība ir kopīga darba un savstarpējas saprašanās rezultāts
Publicitātes foto

Ikviens vēlas dzīvot labklājībā. Ja, uzsākot patstāvīgu dzīvi, nav iespējams nodrošināt savas vajadzības, rodas vilšanās. Pārāk bieži jaunieši, kuri ir pārtraukuši mācīties, nespēj izvērtēt kam un kā varētu noderēt viņu zināšanas un prasmes, kā, tās pielietojot, būtu iespējams nopelnīt iztiku.

Lai palīdzētu jauniešiem, konkursa “Labās gribas uzņēmējs 2017” dalībniece Lāsma Sanda Belova īsteno jauniešu līdzdalības programmu “Taurētājs”

Viņa norāda, ka jaunatne ir sabiedrības daļa, kas pirmā raida trauksmes signālus. Viņu vēlēšanās darboties ir sociālās aktivitātes virsotnē un, neatrodot tai vietu kopīgās labklājības celtnes būvēšanā, mazinās iespējas piepildīt personiskos un sabiedrības labklājības mērķus.

Tāpat konkursa dalībniece aktualizē jautājumu, kāpēc, izejot no obligātās izglītības aprites un ģimenes redzesloka, liela  daļa jauniešu paliek vientuļi savos meklējumos – kļūst par bezdarbniekiem, iepinas kredītu vai atkarību valgos, meklē vietu un resursus ārpus Latvijas un gan darba meklējumos, gan personisko attiecību veidošanā iet cauri neveiksmēm, tērējot pašu un citu cilvēku laiku?

Pēc viņas uzskatiem, līdzās konkurencei, salīdzināšanai un vērtēšanai dažādos līmeņos bērnam no mazotnes būtu jāsajūt sava unikālā vērtība, jābūt drošam, ka arī neliels ieguldījums tiek novērtēts un atšķirības ārējā izskatā, domāšanā vai rīcībā nebūs iemesls atstumšanai.

Lāsma Sanda Belova
“Labās gribas uzņēmējs 2017” dalībniece

Mana visciešākā pārliecība – labklājību neveido atsevišķas cilvēku grupas un pat viena cilvēka izstumšana apdraud visu kopienu, tautu, valsti un pasauli! Lai palīdzētu bērniem sākumskolas un pamatskolas vecumā ātrāk un precīzāk novērtēt savas prasmes un iemaņas, atrast tām pielietojumu, esmu izveidojusi Jauniešu līdzdalības programmu ”Taurētājs”. Programmā iesaistītie jaunieši bezdarbnieki, kā arī brīvprātīgie jaunieši kļūst par atbalsta personām bērniem, kas cieš no atstumšanas vai bailēm tikt atstumtiem. Pāru un grupu darba rezultātā tiek radīta konkurētspējīga vērtība: rokdarbi, priekšnesumi, mācību palīgmateriāli, izglītojoši un izklaides pasākumi. Programma attīsta jauniešu līderu dotības, ceļ bērnu un jauniešu pašapziņu, māca sadarboties un ievērot noteikumus. Tā palīdz katram individuāli atklāt un attīstīt sevī kompetences darba tirgum un sabiedrības labklājības celšanai.

Šeit vari nobalsot, ja domā, ka šim projektam ir jābūt konkursa Labās gribas uzņēmējs finālistam.