Ko Tu vari pieprasīt no sava namu apsaimniekotāja? Latvijas Namsaimnieks

0 Komentāru
Ko Tu vari pieprasīt no sava namu apsaimniekotāja?
Pixabay.com

Ikviens vēlas dzīvot skaistā un sakārtotā vidē. Ierasts, ka privātmājās par to rūpējas pats saimnieks, tikmēr daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji tradicionāli izvēlas sadarboties ar namu apsaimniekotājiem. Diemžēl šopavasar ”Latvijas namsaimnieka” organizētā iedzīvotāju aptauja liecina, ka teju katrs otrais rīdzinieks nav apmierināts ar sava daudzdzīvokļu nama apsaimniekošanu.

Aptaujātos neapmierina ne tikai neskaidrais finanšu izlietojums, bet pat elementāru pakalpojumu kvalitāte. Taču cilvēki arī atzīst, ka viņu zināšanas par namu apsaimniekošanas jautājumiem nav pilnīgas. Tādēļ šajā rakstu sērijā būs iespējams uzzināt visu iedzīvotājiem svarīgāko informāciju par ēku apsaimniekošanu. Bet vispirms – ko tad īsti var pieprasīt no apsaimniekotāja, un kas tam ir obligāti jānodrošina?

Jāuztur kārtībā un jāveido ”mājas lieta”

Foto: Pixabay.com

Papildu tam, ka apsaimniekotājam ir jārūpējas par ēkas tehnisko stāvokli, jāmazgā kāpņu telpas, jāveic regulāra komunikāciju tīklu un iekārtu apsekošana un jānodrošina mājas tehniskā apkope un remonts, viņa pienākums ir rūpēties arī par ēkas izskatu. Tāpat, slēdzot attiecīgu līgumu, apsaimniekotājam jānodrošina elektroenerģijas, siltumenerģijas, arī dabasgāzes piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, kā arī sadzīves atkritumu izvešana.

Taču ne katrs zina, ka ikvienai dzīvojamai mājai ir jābūt savam dokumentam ar nosaukumu ”mājas lieta”, kurā tiek apkopots viss, kas ir saistīti ar dzīvojamo māju un tās pārvaldīšanu, piemēram, pamatdokumenti, īpašnieku saraksts, tehniskā dokumentācija u.c. Tās mērķis ir nodrošināt mājas pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību. Citiem vārdiem sakot, apsaimniekotājs ir atbildīgs par mājas hronikas izveidi, apkopojot vienuviet visu ar māju saistīto dokumentāciju.

Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība

Foto: Pixabay.com

Nama apsaimniekotājam ir atbildīgs par darba plāna izveidi un īstenošanu. Viņam ir jāuzklausa dzīvokļu īpašnieku vēlmes, dotie uzdevumi, un jāsagatavo plāns, kurā tiek ietverts uzturēšanai nepieciešamo pasākumu saraksts, kā arī šo plānu īstenošanai nepieciešamais budžets. Ar šiem dokumentiem par darba plānošanu, organizēšanu un finansēm ir jāiepazīstina dzīvojamās mājas īpašnieki ne retāk kā reizi gadā.

Turklāt vismaz reizi gadā apsaimniekotājam ir arī jāatskaitās par iepriekšējo periodu – kas ir paveikts, kā īstenojušies sākotnējie plāni, vai bijušas kādas atkāpes, piemēram, mājā notikušas kādas avārijas situācijas, kuras ”noēdušas” citiem darbiem paredzēto naudu. Tam visam jāatspoguļojas šajā atskaitē.

Ja šādu informāciju pēdējā gada laikā neesi saņēmis, vērsies pie pārvaldnieka un pieprasi šo dokumentu pārskatīšanu, piemēram, nākamajā sapulcē. Tāpat apsaimniekotājam jāorganizē finanšu uzskaites par paveiktajiem darbiem.

Komunikācija

Foto: Pixabay.com

Arī informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām ir viens no apsaimniekotājam obligātajiem pienākumiem. Komunikācijai ir jābūt nepārtrauktai, piemēram, ja ir veicami kādi steidzami pasākumi dzīvojamās mājas pasargāšanai, ir rakstiski jābrīdina mājas īpašnieki par šo darbu veikšanu; ir jāpaziņo par jebkādām izmaiņām vai papildus izmaksām, ja tādas rodas.

Komunikācija ir svarīga sastāvdaļa attiecību veidošanā ar namu pārvaldnieku, taču, ja rodas pārāk lielas problēmas, strīdi vai pārpratumi, tad vienmēr ir iespēja līgumu lauzt un mainīt namu pārvaldnieku.

Papildu pakalpojumi

Foto: Pixabay.com

Cilvēku vajadzības un paradumi ir atšķirīgi, tomēr ir vērojams vienots uzskats, ko, pēc iedzīvotāju domām, apsaimniekotājiem ir jānodrošina. Jau minētajā aptaujā liela daļa atzīst, ka vissvarīgākie pakalpojumi ir diennakts palīdzības dienests, klientu apkalpošanas centra pieejamība un saprātīgas apsaimniekošanas maksas. Šie pakalpojumi ir nozīmīgi, jo cilvēkiem ir svarīga laba komunikācija un drošības sajūta, turklāt viņi vēlas pārliecību, ka jebkurā brīdī un par jebkuru jautājumu saņems profesionālu palīdzību, pat ja tas ir vēlu vakarā vai svētku dienā. Kā likums, visas sadzīves likstas steidz notikt tieši ārpus tradicionālā darba laika.

Ņemot vērā iedzīvotāju prasības, apsaimniekotājs var nodrošināt arī citus papildu pakalpojumus, kas tiek atrunāti līgumā, tomēr iepriekš minētais ir obligāta prasība, tāpēc, ja saskarieties ar situāciju, kad kāda no prasībām tiek pārkāpta vai netiek pildīta, nebaidieties runāt ar kaimiņiem un ierosināt pakalpoja nodrošinātāja maiņu. Tas nebūt nav tik sarežģīti, kā sākotnēji liekas. Bet par to jau nākamajos rakstos.

Ar Latvijas Namsaimnieka piedāvātajiem pakalpojumiem variet iepazīties šeit.  Izvēlēties namsaimnieku, kas nodrošinās kvalitatīvus pakalpojumus un spēs rast efektīvākos risinājumus, kas piemēroti tieši jums!

Piedāvājam Tev uzspēlēt spēli un noskaidrot, vai vari dzīvot labāk. Divi veiksminieki tiks pie dāvanu kartes 50 eiro vērtībā no veikala “K Senukai”.

0 Komentāru