Ko par Latvijas politiķiem pasaka viņu žesti? Apkopota grāmata ar spilgtākajiem piemēriem

0 Komentāru

Kāda ir latviešu žestu un ķermeņa valoda? To ir pētījusi literatūrzinātniece un politiķe Janīna Kursīte-Pakule, un pētījuma rezultāti šodien laisti klajā grāmatā. Īpaša nodaļa tajā veltīta tieši politiķu žestiem. Kā paši politiķi paši vērtē savu ķermeņa valodu?

Žesti, ķermeņa valoda, verbālā un neverbālā valoda un zīmes, ko tādējādi vilšus vai nevilšus nodod publikai, ir bijuši galvenie Janīnas Kursītes pētījuma objekti. Atsevišķa nodaļa grāmatā veltīta tieši politiķu žestiem no pirmskara laikiem līdz pat mūsdienām. Analizēti arī dažādi augstu stāvoši politiķi un nozīmīgas politiskas personas, kuru uzskati ir bijuši krasi atšķirīgi.

Grāmata veidota, balstoties uz Saeimas bibliotēkas, Kara muzeja un citu iestāžu foto krājumiem, kā arī personīgām intervijām. Kursīte atklāj, ka vairāku gadu desmitu laikā žestikulācijas kultūra politiķu vidū ir mainījusies.

“Agrāk vairāk ievēroja žestu etiķeti, šodien tā varbūt ir brīvāka žestu kustība, bet līdz ar to arī šodien žestu nozīme kaut kur izplēn,” saka Kursīte-Pakule.

Guntis Ulmanis, kurš bija pirmais Valsts prezidents pēc neatkarības atjaunošanas, atzina, ka sākotnēji par žestiem nav domājis, taču pēc pirmajām ārvalstu vizītēm prezidenta administrācija sākusi tam pievērst uzmanību: “Slikts ir tas politiķis, kurš neprot savus žestus ierobežot un prognozēt. Un liela māksla bija, sākot vismaz ar otro trešo gadu, kaut ko sevī nobremzēt un kaut kam sevī likt paklusēt. Manuprāt, tomēr galvenie žesti nāk caur acīm.”

Tikmēr Valdis Zatlers atklāja, ka savas prezidentūras laikā juties brīvi un sevi nav īpaši ierobežojis, jo ļāvis vaļu emocionālai zīmju un ķermeņa valodai, tomēr atsevišķi signālžesti tikuši arī ieplānoti.

Foto

“Protams, pēc katras publiskas uzstāšanās es pārskatīju videomateriālu un vēroju šos žestus, un bija arī neveiksmīgi žesti, un tieši tāpēc, lai šīs neveiksmīgās sejas mīmikas izpausmes vai roku stāvokli, vai pašu stāju pielabotu, es arī to skatījos, jo, kad jūs runājat, jūs nevarat sevi kontrolēt, citādi jūs esat pilnīgs sausiņš,” norāda Zatlers.

Eksprezidents Andris Bērziņš skaidroja, ka viņa žesti vienmēr bijuši saistīti ar viņa labsirdīgo attieksmi pret apkārtējiem: “Es tomēr cilvēkā arī satiktā pirmo reizi redzu labu un cenšos ieraudzīt labu. Un tā ir mana atšķirība acīmredzot, un tā arī esmu savu dzīvi gājis uz priekšu un nejūtos vīlies.”

Savukārt bijušo Augstākās Padomes priekšsēdētāju Anatoliju Gorbunovu grāmatā intervētie līdzgaitnieki novērtējuši kā vienu no galantākajiem, taktiskākajiem un vizuāli simpātiskākajiem politiķiem, kas 90. gados bijis rietumnieciska tēla etalons. Viņš atzīst, ka īpaši nav domājis par žestiem, bet par koptēlu gan.

“Manas autoritātes bija tomēr, ņemot vērā specifiku, ka es strādāju centra rajonā, tie bija radošās savienības rakstnieki, dzejnieki, mākslinieki un pēc tam rektori augstskolās, un dabiski, ka es skatījos, kas man patika, kas man nepatika, un tā es arī iespaidojos,” norāda Gorbunovs.

Grāmatas tapšanā interviju nav atteicies neviens uzrunātais politiķis, tostarp arī bijušais LPSR Komunistiskās partijas Centrālās komitejas pirmais sekretārs Alfrēds Rubiks, un arī viņš šodien bija ieradies uz Janīnas Kursītes grāmatas atvēršanas svētkiem.

0 Komentāru