Ķemeros turpinās vērienīgi atjaunošanas darbi

4 komentāri

Par vienu nekoptu vietu Latvijā kļūs mazāk – Ķemeros, kur līdz šim izskatījās diezgan depresīvi, sākušās pamatīgas izmaiņas. Pirms pusgada tika pārbūvēts ūdenstornis, bet tagad finiša taisnē ir parka atjaunošanas darbi.

Ķemeru parka teritorija pie sanatorijas konceptuāli un ainaviski atšķiras no kopējā parka.

“Balti soliņi, baltas atkritumu urnas. Pārējā parka teritorijā urnas ir brūnā krāsā. Šis ir atbilstošs vēsturiskajam veidolam,” stāsta Jūrmalas domes Attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja Baiba Birzniece.

Pati ēka ir būvēta pirms 85 gadiem, un visa šā parka daļa ir pieskaņota tās ansamblim.

“Pamatojoties vēsturiskajās fotogrāfijās fiksētajiem elementiem. To atjaunojot un novietojot šeit, radot šo sajūtu,” bilst Birzniece.

Renovēšanas darbi Ķemeru parka teritorijā jau ir finiša taisnē: smaržo pēc tikko krāsotas krāsas, bet vēl ir daudz darāmā. Piemēram, šobrīd tiek restaurētas vēsturiskās Vēršupītes slūžas.

Notiek arī renovācijas darbi pie pēdējā 12. parka tilta, pārējie 11 jau ir gatavi. Ir veikta ielu pārbūve, izbūvēti parka celiņi, sakopta teritorija 24 hektāru platībā. Šī projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 10 miljoni eiro. Puse šo līdzekļu ir Eiropas līdzfinansējums, pārējais – pašvaldības un valsts līdzekļi.

“Sākotnējais Ķemeru parka restaurācijas projekts paredzēja teritorijas atjaunošanu mazākā platībā. Savu projektu izveidojuši krietni apjomīgāku. Kopumā tas viss ir bijis nepieciešams. Jo ir atjaunots gan kultūrvēsturiskais parks, saglabājot to nākamajām paaudzēm, gan veikti ieguldījumi saistītajās blakus esošajās teritorijas infrastruktūras pilnveidei,” saka Birzniece.

Būvdarbi par kādu mēnesi ir aizkavējušies, jo savas korekcijas ieviesa gan bargā ziema, gan Ķemeru ļoti augsti pazemes ūdens līmeņi.

PS ”RERE BMV” projektu vadītājs Ģirts Striebulis stāsta: “Pie transporttilta radās nepieciešamība veikt projekta izmaiņas un ekspertīzi, kā rezultātā arī mums bija korekcijas būvdarbos. Mums ir jāuzstāda labiekārtojuma elementi, apgaismojuma balsti, jāieklāj asfalta segums, gan gājēju taciņas jāizbūvē līdz galam.”

Ķemeru ūdenstorņa restaurācija jau pabeigta, un objekts ekspluatācijā nodots pirms septiņiem mēnešiem, taču šobrīd epidemioloģiskās situācijas dēļ tornis apmeklētājiem ir slēgts.

Būvdarbus Ķemeru parka teritorijā plānots pabeigt līdz maija beigām. Bet parka atklāšana notiks vasarā.

4 komentāri