Kas ir Latvija? Latvijas vārda jēga un spēks dažādu paaudžu dzīvēs izstādē “Latvijas gadsimts”

Pievienot komentāru

No piektdienas, 4. maija, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja telpās apskatāma mūsu valsts simtgadei veltīta izstāde “Latvijas gadsimts”.

Vērienīgākajā muzeju nozares sadarbības projektā kopš valsts neatkarības atjaunošanas ir iesaistījušies 68 valsts, pašvaldību un privātie muzeji. Izstādē vienkopus var apskatīt vēstures liecības no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales un Rīgas, kuras atspoguļo Latvijas valsts vēsturi simts gadu garumā. Līdzās vēsturiskiem priekšmetiem izstādi papildina arī daudzveidīgs digitālais saturs.

Izstāde “Latvijas gadsimts” veidota kā hronoloģisks stāsts par Latvijas idejas nozīmi latviešu nācijas un sabiedrības dzīvē. Tajā iekļauti dažādo laikmetu politiskie konteksti, katra laikposma kultūras, sabiedrisko vai saimniecisko dzīvi raksturojoši priekšmeti un cilvēku dzīvesstāsti.

Simt gadu ceļš atainots desmit tematiskajās sadaļās, papildus atspoguļojot arī laiku pirms valsts izveides: Latvijas idejas tapšana; Ceļš uz Latvijas valsti. Pirmais pasaules karš (1914-1918); Latvijas valsts aizstāvēšana. Neatkarības karš (1918-1920); Latvija – jauncelsmes ideāls. Demokrātiskā republika (1920-1934); Latviskā Latvija. Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms (1934-1940); Aizliegtā valsts. Okupētā Latvija Otrajā pasaules karā (1940-1945); Aizlauztā Latvija. Staļina laiks (1945-1953); Personīgā Latvija. Padomju lielvalsts sastāvā (1953-1986); Valstsgribas atdzimšana. Latvijas neatkarības atjaunošana (1986-1991); Sarežģītā demokrātija. Mūsdienu Latvijas tapšana (1991-2004), norāda izstādes veidotāji.

Analogi šādam tematiskajam izkārtojumam veidots arī izstādes katalogs. Tajā lasāma kā Latvijā, tā Rietumu akadēmiskajā pasaulē atzītā vēstures profesora Andreja Plakana (ASV) ievadeseja, izstādes projekta apraksts un pašas izstādes vēstījums, kā arī laikmetu, lietu un cilvēku stāsti, fotogrāfijas. Katalogs izdots atsevišķi latviešu un angļu valodā. Tāpat sagatavots arī izstādes ceļvedis bērniem un jaunāko klašu skolēniem un citi informatīvi materiāli.

Izstādes interneta vietnē www.latvijasgadsimts.lv var detalizētāk iepazīt izstādes koncepciju, laika līnijā izsekot norisēm, kas tuvināja Latviju valstiskās neatkarības iegūšanai.