Kapsētas ierīkošanas aizsegā iznīcina nacionāli nozīmīgas dabas vērtības, pauž biedrība

Pievienot komentāru
Kapsētas ierīkošanas aizsegā iznīcina nacionāli nozīmīgas dabas vērtības, pauž biedrība
LETA

“Engures novada dome, sniedzot nepatiesas ziņas, iecerējusi panākt izmaiņas Ķemeru Nacionālā parka individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, kā rezultātā tiks atmežotas un izlīdzinātas piejūras kāpas, kas sastopamas tikai 1% Latvijas teritorijas,” raksta biedrības Par neskartu vidi nākamajām paaudzēm valdes loceklis Gints Kauniste.

Kauniste pauž viedokli, ka “domes deputātus un to intereses lobējošo Pašvaldību savienību nav aizkavējusi nedz Tieslietu ministrija, nedz Tiesībsargs, un jau otrdien, 6. septembrī, minētās izmaiņas plānots pieņemt Ministru Kabineta sēdē.
Izmaiņas noteikumos, kas tiek virzītas Ministru Kabinetā, rada bīstamu precedentu valsts aizsardzībā esošo dabas vērtību iznīcināšanai”, brīdina biedrība Par neskartu vidi nākamajām paaudzēm. Biedrības pārstāvji pauž – sekojot līdzi Engures novada domes rīcībai, vides aizstāvji ir atklājuši virkni pārkāpumu, ko, aizbildinoties ar kapsētas nepieciešamību, izdarījušas valsts un pašvaldības amatpersonas.

“Engures novada dome 2013.-2025. gada Teritorijas plānojumā dabas lieguma zonā iekļāva kapsētu. Kapsētas ierīkošanas ieceri prettiesiski saskaņoja Dabas aizsardzības pārvaldē, lai gan iestādei neviens netika devis šādu pilnvarojumu. Kad biedrība un vēlāk arī Tiesībsarga birojs savā atzinumā norādīja Nacionālās apvienības pārraudzībā esošajai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) uz šīs ieceres prettiesiskumu, ministrija nevis uzsvēra Engures novada domei uz nepieciešamību izveidot kapsētu to pieļaujošā zonējumā, bet atbildēja, ka neatkāpsies no agrākās ieceres grozīt Ķemeru Nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, lai legalizētu pašvaldības plānu,” stāsta biedrības “Par neskartu vidi nākamajām paaudzēm” valdes loceklis Gints Kauniste.

“Viss liecina, ka lēmums par starptautiski nozīmīgas (NATURA 2000) dabas teritorijas atsavināšanu par labu Engures novada domei ticis izlemts šaurā, pašvaldībai pietuvinātu politiķu lokā, un netiek pārskatīts, neskatoties uz nonākšanu pretrunā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43. panta 6. daļu, kas paredz, ka līdzīgas darbības NATURA 2000 tīklā iespējamas vienīgi alternatīvu risinājumu trūkuma dēļ,” uzsver G. Kauniste.