Eiropas mēroga projektā aicina Latvijas iedzīvotājus aizpildīt aptauju par seksismu naktsdzīvē

7 komentāri
Eiropas mēroga projektā aicina Latvijas iedzīvotājus aizpildīt aptauju par seksismu naktsdzīvē
FLOREA PAUL/SCANPIX

Lai veicinātu drošāku un vienlīdzīgāku naktsdzīves vidi, Kaņepes Kultūras centrs kopā ar partneriem no Eiropas Savienības valstīm uzsāk projektu “Sexism Free Night”, tostarp aicinot iedzīvotājus aizpildīt aptauju par seksismu naktsdzīvē, informēja Kaņepes Kultūras centra pārstāve Anna Luīze Pētersone.

Viņa atgādināja, ka seksisms ir aizspriedums vai diskriminācija personas dzimuma vai dzimtes dēļ, un ir saistīts ar stereotipiem un dzimumu lomām. Tas ietver pārliecību, ka viens dzimums vai dzimte ir pārāka par citu, un visbiežāk ar to saskaras sievietes. Galējos gadījumos seksisms var novest līdz seksuālai vardarbībai, piemēram seksuālai uzmākšanai, izvarošanai u.c.

Vienlaikus seksisms vai seksuāla vardarbība naktsdzīves kontekstā ir maz pētīti. Kā norādīts Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, ES dalībvalstīm joprojām nākas saskarties ar datu trūkumu par vardarbības gadījumiem, kas saistīti ar dzimumu.

Piemēram, 2014. gada martā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) īstenota pētījuma “Vardarbība pret sievietēm – Eiropas Savienības mēroga apsekojuma rezultāti liecina, ka 38,6% sieviešu Latvijā ir pieredzējušas fizisku vai seksuālu vardarbību kopš 15 gadu vecuma, bet 6,3% – pēdējo 12 mēnešu laikā, savukārt 32,1% no šīm sievietēm to nebija nevienam teikušas, kas ir vairāk nekā divas reizes biežāk nekā vidēji ES.

“Sexism Free Night” projekts pētīs, kā un vai ES valstīs pastāv saistība starp seksuālo vardarbību, seksismu, naktsdzīves vidi, piemēram, iešanu uz ballītēm, festivāliem, saviesīgiem pasākumiem, pasēdēšanu bārā ar draugiem, utt. un apreibinošām vielām. Projekta pirmā daļa ir datu iegūšana un izpratnes veicināšana par esošo situāciju. Pēc datu apkopošanas un analīzes tiks veidoti izglītojoši semināri un izstrādātas “labās prakses” vadlīnijas naktsdzīves iestādēm – bāriem, klubiem, festivāliem, utt, kā arī lekcijas un diskusijas plašākai auditorijai.

“Sexism Free Night” projekta koordinatore Latvijā Jūlija Zakoļabina

“Pašlaik naktsdzīve veicina un rada noteiktus seksisma modeļus, objektivizējot sievietes ķermeni un par standartu uzliekot vīrišķīgu izturēšanos. Principā sievietēm seksuāla uzmākšanās ir jāizprot kā daļa no kopējās naktsdzīves ainas. Paredzams, ka sievietei jākontrolē sava uzvedība un tajā pašā laikā jābūt lietas kursā par to, kas notiek apkārt, pretējā gadījumā par jebkādu seksuālu uzmākšanos vainos viņu. Ar šo projektu mēs vēlamies aktualizēt jautājumu par naktsdzīves vides drošību un piedāvāt domāt par jaunajām normām, kas padarīs naktsdzīvi vienlīdz patīkamu visiem.”

“Sexism Free Night” projekta mērķis ir mazināt seksuālo vardarbību un seksismu naktsdzīves kontekstā, informēt malā stāvētājus par to nozīmi vardarbības novēršanā un iesaistīt projektā, kā arī veicināt drošāku un vienlīdzīgāku naktsdzīves vidi.

Anketu brīvprātīgi būs iespējams aizpildīt līdz 31. decembrim šeit.  Visas atbildes ir anonīmas un konfidenciālas. Tā ka aptauja ir padziļināta, tās aizpildīšana var aizņemt 20-30 minūtes laika.

Aptaujā ievāktie dati tiks analizēti un izmantoti zinātniskajos un tehniskajos ziņojumos, dokumentos, un tiks izmantoti par pamatu kampaņai Eiropā un trīs apmācību kursiem, lai veicinātu drošāku un līdzvērtīgāku naktsdzīves vidi.

Starptautisko pētījumu finansē Eiropas Savienības programma “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014.-2020. gadam) un to realizē organizācijas – “Health and Community Foundation”(Spānija), “Faculty of Education and Psychology of the Universidade Católica Portuguesa” (Portugāle), “Clubcommission” (Vācija), “Kaņepes Laikmetīgās Kultūras Centrs” (Latvija) un “ReGeneration” (Serbija), European Network “Newnet”.