Kanāli Engures ezera niedrēs – noslēpumains dabas skats šeit pat Latvijā

Komentāri
Kanāli Engures ezera niedrēs – noslēpumains dabas skats šeit pat Latvijā
Andris Jermuts‎

Engures ezera niedrājā izveidota kanālu mozaīka, kas fotogrāfijās no putna lidojuma paver visnotaļ noslēpumainu skatu.

Šoruden neparastos kanālus un interesantos rakstus niedrājā izdevies iemūžināt fotogrāfam Andrim Jermutam. Iespaidīgs skats paveras, ieskatoties arī “Google Maps” satelīta attēlos.

Engures ezera kanāli satelīta attēlā!

Engures ezera kanālus veidojuši Latvijas Dabas fonda speciālisti, lai pasargātu apkārtni no aizaugšanas un radītu putniem piemērotus apstākļus ligzdošanai. Šī pasākuma ietvaros tika fragmentēts 300 ha plašais ezera ziemeļu gala niedrājs un izveidotas ūdensteces 20 ha platībā. Paredzēts, ka ūdensteču veidošana nākotnē būtiski palielinās ūdensputnu sugu daudzveidību šajā ezera daļā un radīs Lielajam dumpim (Botaurus stellaris) piemērotus ligzdošanas un barošanās apstākļus teritorijās, kuras līdz šim jau daudzus gadus nebija piemērotas šīs sugas vajadzībām.

Lasi vēl