Kam pieder padomju laikos uzņemtās filmas? Strīdu šķirs Augstākā tiesa

1 komentārs

Kam pieder autortiesības uz padomju laikā ”Rīgas kinostudijā” tapušajām filmām? Šo gadiem ilgušo strīdu otrdien, 31. janvārī, paredzējusi vērtēt Augstākā tiesa.

Strīds starp “Rīgas kinostudiju” un Kultūras ministriju ir par 973 padomju filmām, kas uzņemtas laikā no 1964. gada līdz 1990. gada 4. maijam.

Zemākas instances tiesās pieņemtie lēmumi bijuši pretēji. Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2013. gadā atzina ministrijas autortiesības uz filmām. “Rīgas kinostudija” spriedumu pārsūdzēja, un Rīgas apgabaltiesa 2014. gadā savukārt noraidīja ministrijas prasību.

Kamēr notiek tiesvedība, valsts nodarbojas arī ar filmu atjaunošanu, un tikusi pieļauta iespēja, ka atkarībā no tiesas sprieduma var nākties atteikties no pretenzijām uz īpašumtiesībām tām filmām, ko tā pašlaik atjauno.

1 komentārs