Kā muzejam izdodas apkopot liecības par Baltijas ceļu?

Komentāri

Materiāla vākšana notiek visu laiku, laika gaitā tiem tiek pievienotas tādas fotogrāfijas, kas iepriekš nekur nav publicētas, atzīst Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte.

Piemēram, fotogrāfa Laimoņa Stīpnieka uzņemtie attēli rāda cilvēkus, kas Baltijas ceļā stāvēja ne ”īstajā” trasē, bet sadevās rokās jūras krastā.

Tiek lēsts, ka Baltijas ceļā no Latvijas piedalījās aptuveni pusmiljons cilvēku. Ņemot vērā, ka Latvija nav vienmērīgi blīvi apdzīvota, daudz pūļu tika pielikts, lai nodrošinātu nosegtu ”pārrāvumus”.

1989. gada 23. augusta diena bijusi līdzīga šodienai – laiks bijis nedaudz drēgns un rudenīgs. Kopumā akcijā piedalījās aptuveni divi miljoni cilvēku no trīs Baltijas valstīm. Sadevušies rokās vismaz 15 minūtes viņi veidoja aptuveni 600 kilometrus garu ķēdi, kas savienoja Tallinu, Rīgu un Viļņu.

Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā no 21. augusta līdz 12. septembrim būs aplūkojama izstāde “Baltijas brīvības ceļš”. Pēc tam tā būs aplūkojama Latvijas lielākajās pilsētās.

Lasi vēl