JKP rosina atvieglot vairākus Covid-19 ierobežojumus – vakcinētajiem ļaut ceļot, mazākajiem bērniem ļaut iet uz skolu

4 komentāri
JKP rosina atvieglot vairākus Covid-19 ierobežojumus – vakcinētajiem ļaut ceļot, mazākajiem bērniem ļaut iet uz skolu
Foto: Aigars Lazdiņš / TV3 Ziņas

Jaunā konservatīvā partija (JKP) rosina atvieglot virkni pašlaik spēkā esošo Covid-19 ierobežojumu, piemēram, ļaut vakcinētām personām Latvijā ierasties bez pienākuma pašizolēties un veikt Covid-19 testu, kā arī atļaut strādāt daļai veikalu tirdzniecības centros.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja JKP politiķis Krišjānis Feldmans, viņš kopā ar kolēģi Gati Eglīti izstrādājuši priekšlikumus grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, lai atceltu vai grozītu vairākus līdz šim pastāvošos ierobežojumus.

JKP piedāvā mainīt ar kosmetoloģijas pakalpojumu sniegšanu saistītās normas, kas pašlaik nosaka, ka šos pakalpojumus drīkst sniegt tikai ārstniecības iestādēs. Šo ierobežojumu kritizē skaistumkopšanas salonos strādājošie jomas speciālisti, kuri uzskata, ka spēšot nodrošināt tādas pat epidemioloģiskās drošības prasības kā ārstniecības iestādes.

Deputāti attiecīgi piedāvā noteikt, ka visām Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētajām ārstniecības personām, ievērojot Ministru kabineta (MK) noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, būtu atļauts sniegt pakalpojumus, kas atbilst ārstniecības personas profesijai. Priekšlikums paredz, ka pakalpojuma sniegšanas vietai nav obligāti jābūt ārstniecības iestādei.

Pēc Feldmana vārdiem, šāda priekšlikuma mērķis esot novērst “konkurenci kropļojošo un diskriminējošo attieksmi” pret ārstniecības personām, kuras pakalpojumus sniedz ārpus ārstniecības iestādēm un kurām patlaban liegts sniegt tādus pašus pakalpojumus, kādus atļauts sniegt ārstniecības iestādēs.

Tāpat politiķi rosina atļaut bērnu un jauniešu hokeja sporta treniņus iekštelpās, ja vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 50 kvadrātmetru kopējās hokeja laukuma platības un sporta speciālisti un sporta darbinieki, kas piedalās treniņos, ir pilnībā vakcinējušies pret Covid-19 infekciju. Sportisti uz treniņiem drīkstētu ierasties tikai pilnā ekipējumā (izņemot hokeja slidas), savukārt ģērbtuves netiktu izmantotas. Telpas būtu jāventilē, nodrošinot, ka ogļskābās gāzes koncentrācija gaisā nepārsniedz 800 ppm (miljondaļas). Ministru kabinetam būtu tiesības paredzēt papildu epidemioloģiskās drošības prasības hokeja sporta treniņu organizēšanai iekštelpās.

Priekšlikumu lokā ir arī piedāvājums ļaut darboties veikaliem tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība nepārsniedz 25 000 kvadrātmetru. Priekšlikums neattiektos uz pilnīgi visiem tirdzniecības objektiem centros, bet gan tikai tiem, kas konstruktīvi ir tirdzniecības centra būves sastāvdaļa, taču kuros ir tieša ieeja no ārpuses, nav ieejas no tirdzniecības centra iekštelpām un tiek nodrošināta regulāra gaisa aprite, ievērojot Ministru kabineta noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Parlamentārieši uzskata, ka patlaban noteiktie ierobežojumi, kas saistīti ar tirdzniecības vietām, kas nodalītas no tirdzniecības centriem, nav pamatoti ne no konkurences, ne epidemioloģiskās drošības viedokļa. Viņi ir pārliecināti, ka veikals ar ieeju no ārpuses ir vienlīdz drošs neatkarīgi no tā, vai tas atrodas atsevišķā tirdzniecības, biroju vai dzīvojamajā ēkā bez citiem veikaliem vai tirdzniecības centrā.

JKP piedāvā atvieglot arī pārvietošanās iespējas pāri robežai, vakcinētām personām atļaujot faktiski brīvu ceļošanu.

Politiķi piedāvā noteikt, ka persona, kas ir vakcinēta pret Covid-19, sākot ar 15. dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai sākot ar 22. dienu līdz 90. dienai pēc “AstraZeneca” vakcīnas pirmās devas saņemšanas, varētu ieceļot Latvijā, neveicot Covid-19 testus un neievērojot pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā. MK šajā gadījumā būtu jānosaka, kas izmantojams kā vakcinēšanos pret Covid-19 apliecinošs dokuments.

Tāpat politiķi rosina ļaut televīzijas un radio raidījumu vadītājiem un intervējamiem interviju laikā nelietot sejas maskas.

Kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāro sekretāru Reini Znotiņu (JKP) minētie politiķi rosinājuši arī atļaut mācību procesa noris klātienē vispārējās izglītības programmas apguvei no 1. līdz 4. klasei, (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvei attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā), ievērojot MK noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Līdztekus piedāvāts arī noteikt, ka vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē nodarbības atļauts īstenot klātienē ārtelpās līdz 20 personām vienā grupā, ievērojot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Tikpat daudz cilvēku vienā grupā svaigā gaisā varētu pulcēties arī profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un māksliniecisko kolektīvu nodarbībās.

Deputāti piedāvā arī palielināt āra sporta treniņos pieļaujamo cilvēku skaitu, to dubultojot līdz 20 personām, (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus.

JKP priekšlikumi nāk laikā, kad Latvijā ilgāku laiku ir vērojams Covid-19 izplatības pieaugums un medicīnas speciālisti ir aicinājuši ne tikai saglabāt visus esošos ierobežojumus, bet domāt arī par jauniem.

4 komentāri