Uzzini izmaiņas likumdošanā: grozījumi Maksātnespējas likumā

Komentāri

2. Kreditoru prasījumi II

2/6

Kreditoru prasījumi I

Sākotnēji bija paredzēts, ka grozījumi stāsies spēkā jau 1. janvārī, tomēr šobrīd Saeimā iesniegts likumprojekts, kas pārceļ grozījumu spēkā stāšanās datumu uz 2015. gada 1. martu.

Līdz šim

Bieži vien līdz ar ķīlas priekšmeta pārdošanu maksātnespējas procesā kreditori zaudēja nodrošinājumu, negūstot apmierinājumu no tā pārdošanas.

Turpmāk

Par nodrošināto kreditoru maksātnespējas procesā tiks uzskatīts arī tāds kreditors, kuram nav prasījuma tiesību pret parādnieku, taču kuram ir prasījuma tiesības pret trešo personu un šīs prasījuma tiesības ir nodrošinātas ar ķīlu uz parādnieka mantu.

2. Kreditoru prasījumi II

2/6

Lasi vēl