“Gribu nomierināt visu Latvijas sabiedrību, ka Krimuldas bērni ēd!” Krimuldieši nesaskata problēmu brīvpusdienu piešķiršanas kārtībā

1 komentārs

Sociālajos tīklos plašu rezonansi raisījusi ziņa, ka Krimuldas novadā brīvpusdienas piešķir tikai tiem bērniem, kuriem ir labas atzīmes.

Daudzi uzskata, ka apbalvošana ar maltīti ir neētiska, taču paši krimuldieši problēmu nesaskata un ir pārliecināti, ka šāda motivēšana ir vajadzīga.

Skolēnu motivēšana ar brīvpusdienām Krimuldas novadā nav jaunums. Šāda sistēma pastāv jau gandrīz 20 gadus, un pašvaldība to gadu no gada apstiprina. Pie bezmaksas pusdienām tiek vairākas skolēnu grupas.

Linards Kumskis
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs (ZZS)

Arī 1.-4.klasēm, ko valsts apmaksā, tad ir sociāli mazaizsargātām ģimenes un daudzbērnu ģimenes. Ja mēs tagad to strauji atceļam, tas būtu šoks sabiedrībai, jo viņi pieraduši.

Pašvaldība pusdienas apmaksā bērniem, kuru vidējā atzīme ir vismaz 7,5 balles. Skolas direktore stāsta, ka par šo kārtību ne reizi no vecākiem nav saņemti pārmetumi, arī starp audzēkņiem nav manītas domstarpības. Ir domāts par citu apbalvošanas veidu, piemēram, naudas balvu vai kino biļetēm, taču pēc diskusijām svaru kausi allaž nosveras par labu brīvpusdienām.

Krimuldas vidusskolas direktore Rita Erdmane norāda: “Praksē esam pārbaudījuši, ka tas darbojas ļoti labi. Gribu nomierināt visu Latvijas sabiedrību, ka Krimuldas bērni ēd, ēdnīca ir atvērta visiem.”

No 360 Krimuldas skolas audzēkņiem 46 bērniem brīvpusdienas ir labu sekmju dēļ, bet 21 to saņēmējs nāk no maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.

Krimuldas vidusskolas audzēkne Laura stāsta: “Man nav brīvpusdienu. Es domāju, ka tas ir pozitīvi, tas tiešām motivē. Man ir bijuši taloni, šobrīd nav, saprotu, ka jāpacenšas vairāk.”

Savukārt bērnu tēvs Artūrs Vēvers stāsta: “Man sanāk 80 eiro mēnesī par abiem diviem bērniem. Šajā pusgadā tie ir 200 eiro. Mana prakse ir tāda, ka es to naudu vienkārši iedodu bērnam, ko viņš tērē savām vajadzībām.”

Uzraugošajās iestādēs gan valda pretējs viedoklis – maltīti nevajadzētu izmantot kā motivāciju.
Juris Zīvarts
Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktors

Skepse ir vairākos aspektos. Pirmais ir skolotāja lielā atbildība, izliekot vērtējumu. Skolotājs var teikt, ka no tā neiespaidojas, bet, ja piesaista tādai lietai, skolotājs var reizēm pavilkt to atzīmi uz augšu.

“Ēšana – tās ir bērna pamatvajadzības. Ar pamatvajadzībām nedrīkstēt ne sodīt, ne apbalvot. Turklāt pašvaldībā jau ir noteiktas iedzīvotāju kategorijas, kam ir brīvpusdienas. Ja vienlaikus bērns ir izcilnieks mācībās, tādā gadījumā viņš nesaņem neko, jo viņam jau tāpat ir brīvpusdienas,” norāda tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvare.

Jāpiebilst, ka bezmaksas ēdiens Krimuldas vidusskolā nav vienīgais atzinības veids – talantīgākajiem un centīgākajiem arī pasniedz goda rakstus vai zelta, sudraba atzinības.

1 komentārs