Fantastiski kadri: Cenas tīreli pārņem rudens burvība

2 komentāri
Fantastiski kadri: Cenas tīreli pārņem rudens burvība
KASPARS KRAFTS, F64

Vienu no krāšņākajiem Latvijas purviem pārņem rudens burvība, – to fantastiskos kadros izdevies iemūžināt aģentūras “F64” fotogrāfam.

Kā norādīts Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, Cenas tīrelis kādreiz bija otrs lielākais purvs Latvijā, uzreiz pēc Teiču purva. Cenas tīrelis ir putniem īpaši nozīmīga teritorija, kas purvu izvēlas ligzdošanai un kā barošanās vietu.

Purva laipas sākums ved cauri Cenas tīreļa kūdras izstrādes laukiem. Te var iepazīties ar informāciju par kūdras ieguves metodēm. Savukārt takas otrajā daļā laipas pa apli virzās cauri gandrīz neskartajai purva daļai, iepazīstinot ar augstā purva bagātībām – starp dzidriem un dziļiem purva ezeriem, purva augu klājumu un purva mežiem, kur augumā pavisam sīkas priedītes vecuma ziņā jau sen kā pārdzīvojušas lielāko daļu piekrastes masta priežu.

Vērīgākie purva apmeklētāji pamanīsi, ka šeit aug arī tundras apstākļiem raksturīgais pundurbērzs, kas Latvija ir īpaši aizsargājama un reti sastopama suga. Takas vidusdaļā izbūvēts skatu tornis, kas ļauj no cita skatupunkta sev atklāt purva ainavu. Takas kopējais garums sasniedz aptuveni sešus kilometrus.