“Erasmus+” projektos meklē risinājumus Covid-19 radītās krīzes seku mazināšanai

Pievienot komentāru
“Erasmus+” projektos meklē risinājumus Covid-19 radītās krīzes seku mazināšanai
KASPARS KRAFTS / F64

Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas “Erasmus+” 2020. gada papildu konkursā ir saņemti 50 stratēģisko partnerību projektu pieteikumi Covid-19 radītās krīzes seku mazināšanai.

Kā Skaties.lv informēja “Nords Porter Novelli” projektu vadītāja Indra Ēķe-Začeste, iesniegtie projekti ir vērsti uz Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanu izglītībā, lai palīdzētu pārvarēt ekonomiskos un sociālos izaicinājumus ar inovatīvām un radošām pieejām.

Šā gada papildu konkursā iesniegti 38 stratēģisko partnerību projekti digitālās izglītības vides sagatavošanai un attīstīšanai un 12 radošuma stratēģisko partnerību projekti. Papildinātajā “Erasmus+” programmā šim gadam Latvijai plānotais papildu ES finansējums izglītības un mācību jomā ir 1 827 508 eiro.

Stratēģiskās partnerības digitālās vides sagatavošanai atbalstīs digitālo tehnoloģiju, kā arī novatorisku un atvērtu pedagoģiju izmantošanu izglītībā, tostarp brīvi pieejamu izglītības resursu, brīvi pieejamu mācību grāmatu, kā arī bezmaksas izglītības programmatūras izstrādi un izmantošanu. Prioritāte tiks piešķirta projektiem, kas veicina novatoriskas mācīšanas, apmācības, mācīšanās un vērtēšanas metodes un instrumentus kā mūžizglītības uzlabojumu virzītājus.

Savukārt ar radošuma partnerības projektu aktivitātēm iecerēts stiprināt un attīstīt formālo un neformālo izglītības jomu organizāciju sadarbību ar radošajām un kultūras nozares organizācijām.

“Šis gads ir nozīmīgi ietekmējis izglītības nozari, kurai nācās strauji attīstīties un pielāgoties apstākļiem. “Erasmus+” programmā ik gadu ir iekļautas prioritārās tēmas, kuru vidū ir arī jaunās tehnoloģijas un digitālās prasmes. Jaunajā konkursā iesniegtie projekti ļaus vēl plašāk attīstīt aktuālus izglītības risinājumus dažādu sektoru izglītības institūcijām, kā arī sniegs iepriekš nebijušas iespējas radošuma attīstībai,” skaidroja Valsts izglītības attīstības aģentūras Erasmus+ Stratēģisko partnerību nodaļas vadītāja Jana Meržvinska.

“Erasmus+” stratēģiskās partnerības atbalsta projektus, kuros partneri no dažādām programmas valstīm attīsta inovatīvu praksi, nodod to citām organizācijām, kā arī īsteno kopīgas iniciatīvas, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropā. Patlaban tiek īstenoti vairāk nekā 100 “Erasmus+” stratēģisko partnerību projekti, kuros risināti ar digitālo vidi saistīti jautājumi izglītībā.

“Erasmus+” stratēģisko partnerību projektā “Starpdisciplināru prasmju attīstīšana sadarbībai un konfliktu pārvaldībai” plānots radīt inovatīvas metodes darbā ar studentiem. Sadarbojoties sešu valstu augstskolu pārstāvjiem, iecerēts radīt inovatīvas prakses, izstrādāt starpdisciplinārus mācību materiālus un rīkus, tai skaitā mobilo lietotni, dažādu fakultāšu studentiem un pasniedzējiem.

Projekta koordinatore, Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā biroja vadītāja vietniece Kristīne Tihanova norāda, ka patlaban augstskolās mācās tā dēvētā “Z” paaudze, kurai ir savas prasības un savas vajadzības. Turklāt tādas prasmes kā komunikācija, konfliktu atpazīšana un risināšana, darbs komandā, spēja uzstādīt mērķus un efektīvi plānot laiku mūsdienu darba tirgū ir ne mazāk nozīmīgas kā profesionālās prasmes. Līdz ar to radās ideja izstrādāt vienkāršus aprakstus un skaidrojumus, uzdevumus un praktiskos piemērus, ko pasniedzējs var izmantot savās nodarbībās.

Projektā iecerēts radīt arī mobilo aplikāciju, kas dos iespēju studentiem ikdienā attīstīt tādas dzīvē noderīgas prasmes, kā, piemēram, aktīva klausīšanās vai konfliktu tipu atpazīšana. Visi materiāli būs pieejami digitālajā vidē un pasniedzēji tos varēs izmantot gan klātienes nodarbībās, gan attālinātajās mācībās.

Atbildīgā ministrija par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas īstenošanu Latvijā ir Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina “Erasmus+” programmas ieviešanu.