Eiropas Parlamenta lēmumi, kas jau nākamgad ietekmēs tavu dzīvi

2 komentāri
Eiropas Parlamenta lēmumi, kas jau nākamgad ietekmēs tavu dzīvi
FOTO: LETA

Tava ikdiena, bizness, valsts attīstība – Eiropas Parlaments (EP) 2015.gadā pieņēmis daudzus Latvijas iedzīvotājiem būtiskus lēmumus.

Paplašinātas ceļotāju tiesības

Ceļotājiem, kuri internetā iegādājas ”komplekso ceļojumu” (piemēram, aviobiļete + viesnīca + automobiļa noma), būs tāda pati aizsardzība kā tiem, kuri šādas ceļojumu paketes pērk no ceļojumu aģentūrām.

EP deputāti noteikumos ieviesuši papildinājumus, kas paplašina ceļotāju tiesības lauzt līgumu un saņemt izsmeļošu informāciju par to, kam jāuzņemas atbildība sarežģījumos.

Drīz vairs nebūs jāmaksā par viesabonēšanu

Ceļojuma vai komandējuma laikā zvanīt uz mājām no nākamā 2016. gada 30. aprīļa būs vēl lētāk, bet no 2017. gada 15. jūnija par to maksāsim tāpat kā mājās.

No 2017.gada 15.jūnija Eiropas Savienībā būs aizliegts piemērot viesabonēšanas tarifus par telefonsarunām, īsziņām un mobilā interneta lietošanu. Savukārt jau no 2016.gada 30.aprīļa viesabonēšanas uzcenojums (salīdzinājumā ar tarifu, ko abonents maksā savā mītnes zemē) nedrīkst pārsniegt:

• +0,05 eiro minūtē par balss zvaniem;
• +0,02 eiro par īsziņu;
• +0,05 eiro par megabaitu par mobilā interneta lietošanu;

Maksimālo uzcenojumu par zvanu saņemšanu Eiropas Komisija precizēs vēlāk, bet gaidāms, ka tas būs ievērojami zemāks nekā par izejošajiem zvaniem.

Vienkāršota mazo pārrobežu parādu atgūšanas procedūra

Iedzīvotāji un mazie un vidējie uzņēmumi varēs izmantot vienkāršotu ES procedūru, lai atgūtu pārrobežu parādus apmērā līdz 5000 eiro! Tas būs ātrāk, lētāk un vienkāršāk.

Galvenās izmaiņas maza apmēra prasību procedūrā:
  • to varēs izmantot biežāk: ”maza apmēra prasības” griesti paaugstināti no 2000 eiro uz 5000 eiro;
  • proporcionālas tiesvedības izmaksas: lietojot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, tiesvedības izmaksas būs jānosaka proporcionāli prasības apmēram un tās nedrīkstēs būt augstākas par nacionāla līmeņa vienkāršoto tiesas procesu izmaksām. ES dalībvalstīm būs arī jānodrošina iespēja lietot attālināto maksājumu metodes tiesvedības izmaksu segšanai;
  • elektronisko līdzekļu izmantošana tiesas procesā: pusēm būs iespēja izmantot elektroniskos līdzekļus, piemēram, videokonferences mutiskajām izskatīšanām;
  • praktiska palīdzība: dalībvalstīm bez maksas jānodrošina praktiska palīdzība pieteikuma veidlapu aizpildīšanai, kā arī vispārīga informācija par procedūru un tiesu kompetenci.

Nauda migrācijai un darbavietām

ES 2016.gada budžetā EP panāca vairāk finansējumu migrācijai, darba vietām un jaunatnes nodarbinātībai, studentu apmaiņas programmai ”Erasmus+” un pētniecības un izstrādes programmai ”Apvārsnis 2020” (”Horizon 2020”) u.c.

Bēgļi un migrācija

Eiropas Parlaments nodrošināja, lai visus šim nolūkam ES daudzgadu budžeta plānā atliktos resursus izmantotu pašreizējās bēgļu un migrācijas krīzes risināšanā, piešķirot līdzekļus gan katrai  dalībvalstij atsevišķi, gan papildus valstīm, kas atrodas pie ES ārējām robežām, kuru tuvumā ir konflikti un pa kurām ieplūst bēgļi. Saskaņā ar vienošanos, šim nolūkam atvēlēs par 1,6 miljardiem eiro vairāk, nekā sākotnēji rosināja Komisija.

Atsevišķā balsojumā par šā gada budžeta grozījumiem EP prasa, lai ES dalībvalstis neplānotos ieņēmumus 2,3 miljardu eiro apmērā (no konkurences pārkāpumu naudas sodiem un papildus muitas nodevām) novirzīt finanšu saistību pildīšanai ar Āfrikai paredzēto trasta fondu (lai risinātu migrācijas cēloņus) un Sīrijai paredzēto trasta fondu (lai palīdzētu bēgļiem un migrantiem Sīrijā un tās apkārtnē).

Konkurence un darbavietas

EP izdevās arī panākt papildus resursus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (14,3 miljoni eiro), līdzekļus programmai Apvārsnis 2020 (Horizon 2020), lai kompensētu iepriekš šai programmai atņemto finansējumu, ko novirzīja “Junkera investīciju fondam” (31,8 miljoni eiro), kā arī finansējumu studentu apmaiņas programmai “Erasmus+” (papildus 6,6 miljoni eiro).

EP izdevās arī pārliecināt Padomi un Komisiju apņemties arī 2016.gadā turpināt Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu, kas pašlaik tiek pārskatīta, kā arī apņemties pārmērīgi nekrāt neapmaksātos rēķinus.

24.novembra debatēs vairāki runātāji norādīja, ka 2016.gada pārskatīšanā ir jāmaina ES tēriņu prioritātes, kas nospraustas 2013.gadā pieņemtajā septiņgades budžeta plānā.

EP arī deva ”zaļo gaismu” 315 miljardu eiro ”Junkera investīciju plānam” ar mērķi veicināt dzīvotspējīgu ieguldījumu finansēšanu Eiropā.

EP pieņem stingrāku likumu cīņai pret naudas atmazgāšanu

Stingrāki mēri cīņā pret naudas atmazgāšanu, noziegumiem nodokļu jomā un teroristu organizāciju finansēšanu! Piemēram, turpmāk uzņēmumu faktiskie īpašnieki būs jāreģistrē ES dalībvalstu centrālajos reģistros – tiem pieeja būs kompetentajām iestādēm un personām, kurām ir likumīga interese, piemēram, pētnieciskajiem žurnālistiem.

Tāpat pēc ”LuxLeaks” skandāla, kas izgaismoja samazinātos nodokļus lielajām korporācijām, EP sagatavoja ieteikumus taisnīgai nodokļu sistēmai visā ES, lai sabiedrībai nav ”jāsavelk jostas”:

Plašāk infografikā.

Samazināta komisijas maksa par maksājumu karšu lietošanu

Svarīgi pircējiem un tirgotājiem – komisijas maksu, ko bankas iekasē no mazumtirgotāja par maksājumu ar karti apstrādi, turpmāk ierobežos ES mēroga ”griesti” . Tie attieksies uz komisijas maksu par maksājumu karšu darījumiem gan vienas dalībvalsts robežās, gan citās ES dalībvalstīs, un rezultātā tas samazinās izmaksas.

No 2018. gada pavasara jaunie auto modeļi jāaprīko ar avārijas zvanu ierīci eCall

No 2018. gada 31. marta visos jaunajos vieglo auto un mikroautobusu modeļos būs jāiebūvē avārijas zvanu ierīces ”eCall”, kas automātiski brīdina glābšanas dienestus par negadījumu. ES ceļu satiksmes negadījumi 2014. gadā kopumā paņēma 25 700 dzīvības. Jaunā ierīce varētu samazināt šo skaitu par 10% gadā:

Infografika ”Kāpēc Eiropai vajag eZvana sistēmu?”.

Autovadītājiem turpmāk būs jāatbild arī par Lielbritānijā, Īrijā un Dānijā veiktiem pārkāpumiem

Turpmāk autovadītājus sodīs arī par Lielbritānijā, Īrijā un Dānijā veiktiem pārkāpumiem – ātruma pārsniegšanu, drošības jostas nelietošanu, ķiveres nevalkāšanu (motociklistiem), mobilā tālruņa u.c. saziņas ierīču nelikumīgu izmantošanu pie stūres u.tml. Uzlabota drošība un taisnīga attieksme pret šoferiem visā ES.

Ierobežo videi kaitīgo plastmasas maisiņu lietošanu

EP nolēma krasi ierobežot videi kaitīgo plastmasas maisiņu lietošanu, un ES dalībvalstis varēs izvēlēties vienu no divām iespējām:

  •  nodrošināt, lai gada vidējais ”plāno” maisiņu patēriņš no 2019. gada nepārsniedz 90 maisiņus un no 2025. gada 40 maisiņus uz iedzīvotāju;
  •  nodrošināt, ka no 2018. gada šī veida maisiņus pircējiem vairs neizsniedz bez maksas;

Infografika ”EP būtiski ierobežos plastmasas maisiņu patēriņu. Skats no Latvijas.”

Eiropas Parlaments atbalsta dalībvalstu brīvu izvēli ĢMO jautājumos

ES dalībvalstīm vairāk rīcības brīvības ģenētiski modificētu organismu jautājumos – ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu augu kultivēšanu savās teritorijās, pat ja to būs atļāvusi ES.

Jaunie tiesību akti ļaus dalībvalstīm aizliegt ģenētiski modificētos organismus, pamatojoties uz vides aizsardzības apsvērumiem, kas nav iekļauti Eiropas Pārtikas drošības iestādes veselības un vides risku sarakstā.

Dalībvalstis varēs aizliegt konkrētu grupu vai veidu ĢMO kultūraugus arī pilsētplānošanas, lauksaimniecības politikas, sociālo un ekonomisko apsvērumu dēļ, kā arī, lai novērstu nejaušu ĢMO piesārņojumu citos produktos.

Tiesību akts nodrošina arī procedūru, ar kuru dalībvalstīm pirms tirdzniecības aizlieguma ieviešanas ir jāsaskaņo šis lēmums ar ĢMO sēklu izplatītāju. Tomēr, pat izplatītājam nepiekrītot, dalībvalsts varēs vienpusēji piemērot aizliegumu.

Pašlaik vienīgā ģenētiski modificētā kultūra, ko audzē Eiropas Savienībā, ir kukurūzas šķirne MON810. Ģenētiski modificēto kartupeļu šķirni ”Amflora” aizliedza ar ES tiesas lēmumu 2013.gadā, pēc tam, kad ES Komisija to bija sākotnēji atļāvusi.