Eiropas Komisija pārmet Latvijai nepietiekamu dabas daudzveidības aizsardzību

4 komentāri
Eiropas Komisija pārmet Latvijai nepietiekamu dabas daudzveidības aizsardzību
MĀRTIŅŠ ZILGALVIS, F64

Eiropas Komisija (EK) lēmusi nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Latvijai par to, ka, nosakot dabas aizsardzības teritorijas, tā nespēj nodrošināt Eiropas Savienības (ES) nozīmes dzīvotņu un sugu pienācīgu aizsardzību.

Kā izriet no paziņojuma EK mājaslapā, saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu ES dalībvalstis ir vienojušās izveidot saskaņotu tīklu “Natura 2000”, un šajā nolūkā tām EK jāiesniedz priekšlikumi par atbilstošām kopienas nozīmes teritorijām.

Tomēr “Latvija nav priekšlikumos norādījusi visas teritorijas, kuras bijis jānorāda, un ierosinātajās teritorijās nav pienācīgi aptverti dažādie dzīvotņu tipi un sugas, kam vajadzīga aizsardzība,” norāda EK.

Latvijai tagad doti divi mēneši, lai atbildētu uz EK paustajiem argumentiem. Ja tas netiks izdarīts, EK var nolemt sūtīt Latvijai argumentētu atzinumu.

Lēmumu nosūtīt šo paziņojuma vēstuli Latvijai EK pieņēmusi novembrī. Vēl aizvadītajā mēnesī EK nosūtījusi argumentētu atzinumu Latvijai un 21 citai valstij, aicinot ievērot ES noteikumus par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Ar minētajiem noteikumiem ES ir izveidojusi modernu sistēmu, kas palīdz padarīt darba tirgu elastīgāku, atvieglo pakalpojumu sniegšanu starp dalībvalstīm un ievieš dažu profesiju, piemēram, arhitekta, ārsta vai medmāsas, profesionālās kvalifikācijas automātisku atzīšanu ES valstīs.

Komisijas nosūtītie argumentētie atzinumi un oficiāla paziņojuma papildvēstules attiecas uz noteikumiem par brīvību veikt uzņēmējdarbību, pakalpojumu sniegšanas brīvību, kvalifikācijas automātisku atzīšanu, atzīšanas procedūrām piemērojamo administratīvo prasību atvieglošanu, profesionālās prakses atzīšanu un administratīvo sadarbību.

Arī šajā lietā Latvijai un citām valstīm tiek doti divi mēneši, lai atbildētu uz EK izvirzītajiem argumentiem, pretējā gadījumā šīm valstīm draud tiesvedība ES Tiesā.

4 komentāri