Komentāri

Drošības policija, veicot visaptverošu analīzi, apkopojusi bērniem un jauniešiem raksturīgas pazīmes, kas varētu liecināt par viņu iespējamu reliģisko radikalizēšanos.

Secināts, ka islāma radikālās ideoloģijas izplatīšanās Eiropā nevis mazinās, bet pat pieaug. Par šo jautājumu veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja.

4% Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā norādījuši, ka savā radu, draugu, paziņu lokā ir ievērojuši jauniešu reliģisko uzskatu radikalizēšanos. Tomēr absolūtais vairākums jeb 89% savā vidē šādu negatīvu parādību nav ievērojuši. 7% nav snieguši konkrētu atbildi uz šo jautājumu.

Lasi vēl