Drošības policija tiek nomelnota, norāda specdienests, reaģējot uz publikāciju par iespējamām nelikumībām

0 Komentāru
Drošības policija tiek nomelnota, norāda specdienests, reaģējot uz publikāciju par iespējamām nelikumībām
Foto: LETA

Žurnāliste Agnese Margēviča publicējusi rakstu par it kā atklātām nelikumībām saistībā ar valsts noslēpumu augsti stāvošu Drošības policijas (DP) darbinieku vidū. DP norāda – tā esot pretreakciju uz dienesta darbu valsts noslēpuma aizsardzības pasākumu stiprināšanā.

DP norāda, ka tas notiek atsevišķu bijušo valsts amatpersonu, tostarp to personu, kurām liegta pieeja darbam ar valsts noslēpumu, un Latvijai nedraudzīgu ārvalstu specdienestu interesēs.

Žurnāliste šonedēļ ievietojusi publikāciju par vairākiem DP augsti stāvošiem darbiniekiem, kuri atbild par pielaižu valsts noslēpumam piešķiršanu vai atteikšanu. Publikācijā apgalvots, ka viņu dzīvesveids ir statusam neatbilstoši dārgs un viņi saistīti ar personām, par kurām nākas lemt saistībā ar piekļuvi valsts noslēpumam.

Drošības policija šo publikāciju dēvē par pretreakciju uz dienesta aktīvo darbu valsts noslēpuma aizsardzības pasākumu stiprināšanā, un tā esot sagatavota, lai diskreditētu kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja darbam ar valsts noslēpumu.

Kā norāda DP, publikācijā nav minēts neviens konkrēts fakts, kas norādītu uz prettiesisku rīcību. Turklāt raksta autore esot aicināta par iespējamajiem pārkāpumiem informēt DP vadību vai Ģenerālprokuratūru, taču viņa izvēlējās publiskot “uz faktiem nebalstītus pieņēmumus, kas tiek apstiprināti tikai ar anonīmu avotu izteikumiem”. DP atzīmē, ka atsevišķas personas iepriekš vērsa DP uzmanību uz raksta autores “uzbāzīgajiem centieniem” iegūt no uzrunātajām personām “konkrēti autori interesējošo informāciju”.

Saite uz žurnālistes Agneses Margēvičas publikāciju

DP uzskata, ka uz faktiem nebalstītu pieņēmumu publiskošana nevar veicināt sabiedrības informētību par valsts drošības iestāžu darbu, vienlaikus šādas informācijas izpaušana atbilst atsevišķu bijušo valsts amatpersonu, tostarp to personu, kurām tika liegta pieeja darbam ar valsts noslēpumu, un Latvijai nedraudzīgu ārvalstu specdienestu interesēm.

Tāpat DP vērtējumā šī publikācija ir jāaplūko kontekstā ar citām pēdējā laikā “pret dienestu vērstajām provokatīvajām darbībām”, proti, publicista Lato Lapsas veikto DP amatpersonu un transportlīdzekļu filmēšanu un fotografēšanu pie dienesta ēkas.

DP esot pamats uzskatīt, ka Margēvičas publikācija ir pretreakcija uz dienesta aktīvo darbu valsts noslēpuma aizsardzības pasākumu stiprināšanā, kuras rezultātā ir konstatēti būtiski valsts noslēpumu saturošas informācijas aprites pārkāpumi un vairākām amatpersonām liegta pieeja darbam ar valsts noslēpumu.

DP informē, ka personas, par kurām “ir pausta nepatiesa informācija, plāno vērsties tiesā”. Vienlaikus DP aicina ikvienu personu, kuras rīcībā ir “konkrēta informācija par valsts drošības iestāžu amatpersonu iespējamām prettiesiskām darbībām, ziņot par to dienesta vadībai vai Ģenerālprokuratūrai”.
0 Komentāru