Divu kaimiņu strīds par tekošiem griestiem nonāk līdz tiesai. Kuram taisnība?

Pievienot komentāru
Divu kaimiņu strīds par tekošiem griestiem nonāk līdz tiesai. Kuram taisnība?
Foto: Ekrānuzņēmums

Lai arī tiesas spriedumi vismaz teorijā, šķiet, ir jāpilda bez ierunām, izrādās, praksē to reizēm var arī nedarīt. Divu kaimiņu strīds, kas izcēlies pilošu griestu dēļ, nonācis pat līdz augstākajai tiesu instancei, taču beidzies ar neko.

Svetlana Nikolajeva šajā mājā Brīvības ielā dzīvo jau vairākus gadus. Un no laika gala, kopš viņa ievākusies, no griestiem tecējis ūdens. Tas tāpēc, ka Svetlana dzīvo ceturtajā stāvā, bet piektais stāvs virs viņas uzbūvēts tā, ka tam ir plaša terase. Lietus laikā tieši caur terases grīdu sūcas ūdens un gāžas Svetlanai uz galvas.

Svetlana vairākkārt runājusi ar kaimiņieni Ilzi, lai saremontē terasi, bet sieviete nelikusies ne zinis. Svetlana cietusi, cietusi, līdz sadūšojusies, izsaukusi ekspertus un ar ekspertīzes slēdzienu devusies uz tiesu. Pirmās instances tiesa nolēma piedzīt no augšējā stāva kaimiņienes zaudējumus, kas radušies Svetlanai. Šis spriedums pārsūdzēts.

Skaties foto:

Tiesvedība vilkusies vairāk nekā piecus gadus līdz Svetlana panākusi savu – tiesa nolēma, ka no kaimiņu kabatas kompensējami ne tikai nodarītie zaudējumi, bet arī par pienākumu uzlikts veikt terases remontu, kas pirmās instances tiesas spriedumā nebija iekļauts. Sākotnēji kaimiņi nepildījuši tiesas spriedumu, līdz saņēmuši naudas sodu. Toreiz tas bijis mērāms robežās līdz 250 latiem. Pēc soda kaimiņi beidzot rimušies un veikuši terases remontu.

Tātad nebija vērts tiesāties, ja viņi nepilda… Jā! Jūs saprotiet, es nezinu, ko viņi ir izdarījuši. Teiksim godīgi, ir namu pārvalde, tur ir celtnieki, es, kura neko nesaprot, šobrīd jau zinu daudz vairāk nekā viņi. Viņi ir celtnieki, un viņiem ir jānoskaidro tas iemesls. Es jau viņiem to un šo saku priekšā, bet rezultāta nav. Tātad jums tagad no jauna jātiesājas? Jā, man no jauna jātiesājas.

Morāle šim stāstam ir tāda – ja tiesa uzliek par pienākumu jūsu pāridarītājam veikt remontdarbus vai uzliek kādu citu pienākumu, ko nevar izmērīt finansiālā izteiksmē, bet gan tikai ar reāli paveiktu darbu, terorizējiet tiesu izpildītāju līdz brīdim, kamēr viss būs paveikts kārtīgi. Svetlanas gadījumā, visticamāk, to darīt jau ir par vēlu, un viņai atkal priekšā daži mokoši gadi tiesvedības zīmē.

Skaties video: