Daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegāde skolu audzēkņiem izmaksās 4,57 miljonus eiro

0 Komentāru
Daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegāde skolu audzēkņiem izmaksās 4,57 miljonus eiro
ZUMAPRESS/SCANPIX

Lai skolēniem izglītības iestādēs nodrošinātu 3 312 344 daudzreiz lietojamos mutes un deguna aizsegus, to iegāde 2021./2022. mācību gadā valsts budžetam izmaksās 4 571 035 eiro, teikts informatīvajā ziņojumā, ar kuru otrdien iepazinās Ministru kabinets.

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības regulējums nosaka, ka Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai pašvaldības noteiktajā kārtībā saņemtos individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces bērniem nodod bez atlīdzības.

Arī šajā mācību gadā plānota mutes un deguna aizsegu iegāde vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības izglītojamiem.

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apkopotajiem datiem, izglītojamiem līdz 2021.gada decembrim nepieciešami 946 384 mutes un deguna aizsegi, katram izglītojamam paredzot četrus eksemplārus. 1.-5.klasē nepieciešami 387 920 mazie aizsegi, 6.-12.klasē – 447 516 lielie aizsegi, profesionālajā izglītībā – 110 948 lielie aizsegi. Kopumā šie 946 384 mutes un deguna aizsegi valsts budžetam varētu izmaksāt 1,3 miljonus eiro.

2022.gadā no janvāra līdz jūnijam būtu nepieciešami vēl 2 365 960 mutes un deguna aizsegi, katram izglītojamam paredzot 10 eksemplārus. Tas valstij izmaksās vēl ap 3,26 miljonus eiro.

Kopumā 2021./2022.mācību gadā nepieciešami 3 312 344 mutes un deguna aizsegi, no kuriem 1 357 720 ir mazie aizsegi un 1 954 624 – lielie aizsegi. Kā skaidroja IZM, aprēķinātais skaits var tikt precizēts pēc 5.septembra, kad būs zināmi aktuālie dati par skolniekiem.

Aizsardzības ministrija sagatavos Ministru kabineta rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu minētajam mērķim un veiks apmaksu no papildus piešķirtā finansējuma.

Veicot mutes un deguna aizsegu iegādi izglītības iestāžu izglītojamajiem 2021. gada pirmajā pusē, tika iegādāti mutes un deguna aizsegi, kuru cena bija 1,38 eiro gabalā. Tā kā nav paredzamas būtiskas izmaiņas mutes un deguna aizsegu tehniskajai specifikācijai un attiecīgi arī to cenai, aprēķini par nākamo mācību gadu veikti, pieņemot, ka viena mutes un deguna aizsega cena ir 1,38 eiro.

Gadījumā, ja veicot iepirkumu tiks piedāvāta augstāka cena, būs nepieciešams papildus finansējums.

Aizsardzības ministrija iepirkumu procedūras veiks divos posmos. Pirmajā posmā tiks veikta iepirkuma procedūra ar saīsināto piedāvājumu iesniegšanas termiņu, bet otrajā posmā piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks noteikts atbilstoši minēto Ministru kabineta noteikumiem par iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtību.

IZM piedāvājums balstās, veicot aprēķinus, ka 2021./2022. mācību gadā ir 209 darbdienas (mācību gadā ieskaitīts arī 2022. gada jūnijs, kad notiek eksāmeni un konsultācijas, kā arī papildu mācību pasākumi), viens vairākkārt lietojamais mutes un deguna aizsegs derīgs 30 mazgāšanas reizēm, mutes un deguna aizsegs tiek mazgāts katru dienu, dienas laikā nepieciešami divi mutes un deguna aizsegi, ņemot vērā sagatavotos ieteikumus mutes un deguna aizsegu lietošanai izglītības iestādēs mācību procesa laikā, kā arī 2021./2022. mācību gadā vienai personai vidēji jānodrošina 14 mutes un deguna aizsegi.

Mutes un deguna aizsegi nebūs nepieciešami bērniem, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, kā arī sportistus sporta treniņu un sporta pasākumu laikā.

Mutes un deguna aizsegi nav nepieciešami nodarbinātajiem un izglītojamiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, atrodoties klātienes izglītības procesa mācību telpā. Šajā gadījumā izņēmums attiecināms, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu skolas telpās.

Tāpat izņēmumi par mutes un deguna aizsegu lietošanu attiecas uz 1.-3. klases izglītojamiem izglītības procesā mācību telpā. Taču arī šajā gadījumā izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir tiesīgs lemt par stingrāku mutes un deguna lietošanu skolas telpās.

Mutes un deguna aizsegi nav nepieciešami mūzikas nodarbībās, jo tas nav iespējams mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikas dēļ, kā arī sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā. Koplietošanas telpās mutes un deguna aizsegi ir obligāti visiem skolēniem un skolas personālam.

Paredzams, ka izglītības iestādēs nodarbinātajiem mutes un deguna aizsegus nodrošinās darba devējs.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga valdības sēdē uzdeva jautājumu, vai mutes un deguna aizsegi tiks nodrošināti arī izglītības iestādē nodarbinātajiem. Viņa pauda bažas, ja izglītības iestādē nodarbinātajiem netiks nodrošināti mutes un deguna aizsegi par valsts budžeta līdzekļiem, tad būtu jādomā par to iegādi no pašvaldību līdzekļiem. Tomēr Vanaga iebilda pret šādu variantu, jo tad tiktu ietekmētas citas sociālās garantijas, kas pienākas skolu darbiniekiem, tostarp pedagogiem.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP) norādīja, – ja formālajā izglītībā mutes un deguna aizsegus apmaksātu arī pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, izmaksas sasniegtu sešus miljonus eiro.

Savukārt, ja visiem izglītībā esošajiem darbiniekiem un visos izglītības līmeņos un formās nodrošinātu sejas masku iegādi, ietekme uz valsts budžetu būtu 12,3 miljoni eiro.

Ministre uzsvēra, ka informatīvajā ziņojumā ir iekļauti tikai skolēni, jo, pirmkārt, runa ir par izmaksām, otrkārt, pret Covid-19 vakcinētiem pedagogiem klases telpās mutes un deguna aizsegi nav jālieto. Viņa atgādināja, ka valsts apmaksā vakcināciju pret Covid-19, ko aicināja pedagogiem un citiem izglītības iestādes darbiniekiem izmantot.

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons valdības sēdē uzsvēra, ka aizsardzības resora iepirkumu speciālisti līdz oktobra vidum piemērojot sarunu procedūru ar saīsinātu pieteikšanas termiņu varētu noslēgt vispārīgo vienošanos par higiēnisko masku iepirkumu.

Garisons gan vērsa uzmanību, ka iepirkuma tehniskā specifikācija ir ļoti vispārīga, tāpēc sabiedrībā varētu rasties ažiotāža, piemēram, par masku krāsu izvēli.

0 Komentāru