Dabas skaitīšana atklāj jaunas augu sugas, ko varētu izmantot medicīnā un citās jomās

0 Komentāru

Dabas skaitīšanā Latvijā pagaidām atklātas 13 jaunas augu sugas, no kurām daļu varētu izmantot farmācijā, ķīmijā, mikrobioloģijā, medicīnā un citās jomās!

Eksperti arī izdarījuši pirmos secinājumus par Latvijas dabas daudzveidību un stāvokli – daļa ir iepriecinoši, piemēram, straujteces un nelielas upītes atjaunojas ātrāk nekā gaidīts, tomēr vairākas tendences Dabas aizsardzības pārvaldi satrauc – zālāju kvalitāte ir samazinājusies, bet no ekspertu apmeklētiem 119 iežu atsegumiem, 28 gadījumos konstatēts nopietns sadzīves atkritumu piesārņojums un upju krastu kraujas nereti tiek izmantotas kā izgāztuves. Tāpat novērota arī invazīvu sugu izplatība.

Gunta Gabrāne
Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece

Piemēram, kāpās ir apkārt Pierīgas reģionam ir izplatījušās krokainās rozes un spriganes, invazīvās sugas, kas arī samazina kāpu vērtību un arī cilvēkam rekreācijā varētu traucēt. Tad vēl tāds satraucošs mirklis ir, ka Sosnovska latvānis sāk izplatīties gar upju malām un Ventas ielejā esam konstatējuši jaunas latvāņu audzes, kuras pirms tam nebija konstatētas.

Kopumā plūdu un lietavu dēļ šogad apsekota mazāk nekā trešā daļa Latvijas teritorijas un pārējās valsts un privātās zemes plānots apsekot turpmāko divu gadu laikā.

Tikmēr lauksaimnieki un mežsaimnieki bažījas par savu zemju lietderīgu izmantošanu, ja eksperti to īpašumos atrastu Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamus biotopus.

0 Komentāru