Komentāri
Būvējot ceļu Latgalē, nākas evakuēt ķērpjus un skudras; skaties FOTO, kā tas notika!

Ceļu būves uzņēmums ”Binders” autoceļa A 13 posma asfalta segas pārbūves darbu laikā veiksmīgi no būvniecības zonas ”evakuējis” aizsargājamas skudras un ķērpjus. Tiesa gan, tā uzskatāma par nestandarta situāciju ceļu būves procesā.

Uzņēmums pavasarī uzsāka autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) asfalta segas maiņu gandrīz 12 km garā posmā – no 144,7. līdz 156,4.km.

Daugavpils novadā būvdarbu posma ceļmalās atradās izciršanai paredzēti koki, ko saglabāt nebija iespējams, jo būtiski apdraudēja autotransporta kustības drošību.

Būvdarbu plānošanas procesā tika konstatēts, ka dažos no kokiem sastopama aizsargājamā kukaiņu suga – spožā skudra (Lasius fuliginosus – lat.), kā arī aizsargājama ķērpju suga – liepu parmelīna (Parmelina tiliacea – lat).

Konkrētajā ceļa posmā sastopamajos kokos mitinās vairākas kukaiņu sugas, kas barojas ar trūdošo koksni, – stāstīja Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta (DU DZTI) Biosistemātikas departamenta vadošais pētnieks Dr.biol. Maksims Balalaikins. Pēc aizsargājamo kukaiņu un ķērpju sugu konstatēšanas, Dabas aizsardzības pārvalde izvirzīja īpašas dabas aizsardzības prasības, kas jāievēro, veicot konkrētā ceļu posma rekonstrukciju.

Ķērpju un skudru evakuācija, skaties FOTO!

Lai saglabātu alejā sastopamās spožās skudras kolonijas un liepu parmelīnu indivīdus, bet novada iedzīvotāji turpmāk pārvietotos pa drošāku autoceļu, kopā ar pasūtītāju un Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo biroju tika meklēts labākais risinājums nestandarta situācijas risināšanai ceļu būvniecības procesā. Tika pieņemts lēmums pārvest skudras un ķērpjus uz dabas liegumu ”Ilgas” Skrudalienas pagastā, nodrošinot to pastāvēšanai atbilstošus vides apstākļus

Lai saglabātu skudru ligzdas, tās uz dabas parku tika pārvietotas kopā ar nozāģētajiem koku stumbeņiem. Lieguma teritorijā blakus pārvestajiem koku fragmentiem ir vairāki dobumaini koki. Eksperti uzskata, ka skudras tos izvēlēsies par jaunajām mājvietām.

DU DZTI Biosistemātikas departamenta vadošais pētnieks Dr.biol. Uldis Valainis norādīja, ka šī skudru suga Latvijā jūtas labi un ir samērā plaši sastopama, taču tā iekļauta aizsargājamo sugu sarakstā, tāpēc ”evakuācija” bija obligāta.

No objekta Medumos uz dabas parku tika pārvietots arī Latvijā un kopumā Eiropā reti sastopamas un aizsargājamas sugas ķērpis – liepu parmelīna. Kā uzsvēra viens no pārvietošanas procesa uzraugošajiem ekspertiem, DU DZTI Biosistemātikas departamenta pētnieks Mg. biol. Rolands Moisejevs, publiski pieejamā informācija liecina, ka nekur citur pasaulē līdz šim nav veikti līdzīgi šīs sugas transplantācijas pasākumi.

Ceļu būves firmas SIA ”Binders” Būvniecības departamenta direktors Ingus Pētersons: ”Šis bija jauns izaicinājums ceļu būvniecības procesā, ko spējām atrisināt sadarbībā ar pasūtītāju un dabas ekspertiem. Pēdējo divdesmit gadu griezumā arī ceļu būves projektos arvien vairāk iezīmējas tendence redzēt vairāk un tālāk par būvniecības parametriem dabā. Tā ir mūsdienīga attieksme, kam arvien biežāk būtu jātop par normu.”

Lasi vēl