Brīdinājums lauksaimniekiem: Ainažos mājas cūkām atklāts Āfrikas cūku mēris

Pievienot komentāru
Brīdinājums lauksaimniekiem: Ainažos mājas cūkām atklāts Āfrikas cūku mēris
Foto: F64

Pagājušajās brīvdienās Salacgrīvas novada Ainažu pagastā konstatēts mājas cūku saslimšanas gadījums ar Āfrikas cūku mēri. Saslimšana konstatēta piemājas saimniecībā ar astoņām cūkām. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) saimniecībā ir veicis Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumus.

Par cūku turēšanu nebija paziņots Lauksaimniecības datu centram, proti, cūku turēšana nebija reģistrēta, tāpēc PVD ir uzsācis lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

Ap slimības skarto saimniecību trīs kilometru rādiusā ir noteikta aizsardzības zona, bet desmit kilometru rādiusā – uzraudzības zona. Tajās tiks pastiprināti kontrolēts mājas un meža cūku veselības stāvoklis, kā arī dzīvnieku transportlīdzekļu kustība. Aizsardzības zonā aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus tās vismaz 40 dienas pēc slimības atklāšanas, slimo dzīvnieku iznīcināšanas un skartās saimniecības sākotnējās dezinfekcijas.

Foto:

PVD atgādina, ka slimības uzliesmojuma gadījumā valsts kompensāciju var saņemt, ja cūkas bijušas reģistrētas un saimniecībā ievērotas biodrošības prasības.

Lai pasargātu saimniecību no Āfrikas cūku mēra, PVD aicina:

  • neturēt cūkas āra aplokos;
  • dzīvnieku kopšanai izmantot tikai šim darbam paredzētu apģērbu un apavus;
  • pie ieejas novietnē nodrošināt apavu dezinfekciju, novietnē regulāri veikt tīrīšanu un dezinfekciju;
  • nodrošināt, lai pie pakaišiem, ruloniem un salmu kaudzēm nepiekļūst meža cūkas;
  • neizmantot cūku pakaišiem salmus, jo tie var saturēt Āfrikas cūku mēra vīrusu;
  • cūkām nedot zaļbarību un pagalmos pļautu zāli;
  • mājas cūkām aizliegts izbarot virtuves atkritumproduktus, īpaši bīstami ir meža cūku izcelsmes atkritumprodukti;
  • atgriežoties no meža pēc ogošanas, sēņošanas un medībām, notīrīt apavus, īpaši to zoles;
  • informēt PVD teritoriālo pārvaldi, ja mežā atrasts meža cūkas līķis;
  • sekot cūku veselības stāvoklim un, ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties izsaukt veterinārārstu.

Par biodrošības pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvniekus, tostarp dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.