“BērnuDraugi” – biedrība, kas palīdz bērnunamu jauniešiem un bērniem iekļauties apkārtējā sabiedrībā

Pievienot komentāru
“BērnuDraugi” – biedrība, kas palīdz bērnunamu jauniešiem un bērniem iekļauties apkārtējā sabiedrībā
Publicitātes foto

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem 2016. gada beigās Latvijas bērnunamos dzīvoja 522 bērni vecumā no 7 līdz 14 gadiem un 402 bērni vecumā no 15 līdz 17 gadiem.

Liela daļa Latvijas bērnunamu bērni zināšanu un pieredzes trūkuma dēļ ir nepietiekami sociāli integrēti sabiedrībā, tādējādi neveicinot labklājības attīstību. Pierādījums tam ir tas, ka liela daļa bērnunamu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas atgriežas krīzes centros un kļūst atkārtoti uzturami.

Biedrība “BērnuDraugi” organizē bērnu un jauniešu pasākumus ar mērķi izglītot un integrēt tos apkārtējā sabiedrībā. Pārsvarā fokusējoties uz bērnunamu un krīzes centru jauniešiem. Pasākumi tiek organizēti ar divu nedēļu intervālu dažādos Latvijas bērnunamos un krīzes centros.

2018. gada janvārī tiek izstrādāta programma, lai bērnus un jauniešus aktīvāk atbalstītu un integrētu apkārtējā sabiedrībā, – tiek organizētas kino pēcpusdienas bērnunamos un krīzes centros ar izglītojošām un uz emocionālās inteliģences izkopšanu tendētām filmām. Šādā veidā rosinot bērnos savstarpēju saprašanos, savu emociju kontroli un agresijas līmeņa mazināšanos. Kino pēcpusdienas tiek veiktas reizi mēnesī kādā no Latvijas bērnunamiem vai krīzes centriem.

Biedrība organizē arī radošās darbnīcas, kuras bērniem ļauj attīstīt savu radošumu, kā arī savstarpējo sadarbošanos.

Gada siltajā laikā tiek organizētas mācību un izglītojošās ekskursijas bērnunamu bērniem un krīzes centru jauniešiem. Vajadzības gadījumā tiek piemeklēta skola un prakses vieta kādam no bērnunama audzēkņiem vai krīzes centra iemītniekiem. Šādā veidā dodot iespēju uzlabot savas dzīves kvalitāti.

Biedrības mērķis – līdz 2020. gadam palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti un integrēt sabiedrībā vismaz 20 bērnus vai jauniešus.

Vairāk informācija par biedrības darbību pieejama šeit.