Bērnu tiesību aizsardzības jomā ir daudz “balto plankumu”, pēc Dobeles traģēdijas secina VBTAI

1 komentārs

Atbildīgo speciālistu nekompetence maksā bērnu dzīvības. Nekavējoties jārīkojas, lai turpmāk nepieļautu kliedzošus bērnu tiesību pārkāpumus. Tā uzskata Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Latvijas Pašvaldību savienība, kuru darbinieki šodien pārrunāja arī nesenās valstī skaļi apspriestās traģēdijas.

Ja atbildīgie speciālisti būtu rīkojušies godprātīgi un darījuši to, kas likumā ir noteikts, Dobeles traģēdija nebūtu notikusi, un arīdzan nebūtu notikusi nelaime Rēzeknē, kur vakar ugunsgrēkā bojā gāja 12 gadus vecs bērns, kas dzīvoja viens, kamēr tēvs ārstējās slimnīcā. Ar šo skarbo piemēru palīdzību secināts, ka bērnu tiesību aizsardzības jomā ir daudz balto plankumu.

“Šīs kļūdas maksā dzīvības, un es tiešām vēlos pateikt, ka nevēlos vairs dzirdēt, ka mums valstī bērniem ir par daudz tiesību, kamēr mēs nevaram nodrošināt bērna tiesību uz dzīvību un veselību,” norāda VBTAI priekšniece Ilona Kronberga.

Secināts, ka daudzas nelaimes saistībā ar bērniem nereti rodas vai arī netiek pietiekami kompetenti risinātas, jo atbildīgajiem speciālistiem pietrūkst zināšanu. Tāpēc viņu izglītošana – īpaši pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu – būšot viens no šā gada svarīgākajiem uzdevumiem.

“Cilvēciskais faktors, mēs varam uzrakstīt jebkādus noteikumus un likumus, aiz katra stāv konkrēts cilvēks. Jautājums, vai ir bijusi pietiekama izglītība, pieredze, kā rīkoties. Pirms no kāda mēs prasām atbildību, mums pašiem ir jāpaskatās, vai mēs esam investējuši šajos cilvēkos,” teic LPS priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā norāda, ka ideju pašlaik ir ļoti daudz – gan par normatīvās bāzes uzlabošanu, gan pavisam konkrētas sadarbības pilnveidošanu starpinstitūciju līmenī, kur pašvaldību iesaiste ir ārkārtīgi svarīga. Tāpat ir nepieciešama kopēja informācijas platforma, jo secināts, ka nenotiek dažāda rakstura informācijas apmaiņa gan starp bāriņtiesām, gan pašvaldību sociālajiem dienestiem, arīdzan izglītības iestādēm.Un te ir jautājums, vai radīt ko jaunu, vai pilnvērtīgi izmantot jau esošās sistēmas. Taču skaidrs ir viens, lai tā nebūtu saistīta ar pasta starpniecību vai vēstulēm, kuras kāds raksta un uz kurām kāds atbild, kas prasa laiku un finanšu resursus. Bet, lai būtu ar viena klikšķa palīdzību iespēja ieiet sistēmā, iegūt informāciju un nekavējoties to lietot darbā. Un arīdzan te kā piemērs tiek minēts Dobeles gadījums.

“Ja mums ir tiesas nolēmums par pagaidu aizsardzību no vardarbības, kāds bija šajā gadījumā, šādam nolēmumam noteiktām institūcijām bija momentāni jābūt pieejamam – bāriņtiesas, sociālais dienests, bērnudārzam, ka tēvs nedrīkstēja atrasties pirmsskolas izglītības iestādē vispār. Tā vietā, lai kāds izteiktu komplimentus par viņa klātbūtni,” saka VBTAI priekšniece.

Tāpēc sistēma ir jāpilnveido un vilcināties nedrīkst, secinājušas abas institūcijas. Mājas darbi darāmi nekavējoties, lai turpmāk vairs nepieļautu kliedzošus bērnu tiesību pārkāpumus.

1 komentārs