Bērns nav ierocis! Rosina vecākus neievilkt bērnus šķiršanās cīņā

0 Komentāru

Lai gan šķiršanās ir pēdējais, par ko domājam, veidojot ģimeni, reālā dzīve laika gaitā mēdz ieviest savas korekcijas, un cilvēks, kas reiz šķitis tik mīļš un neaizstājams, var kļūt teju par niknāko ienaidnieku. Nereti šķiršanās gadījumos vecāku strīdu krustugunīs nonāk un par situācijas ķīlniekiem kļūst bērni. Lai šai problēmai pievērstu pastiprinātu uzmanību, uzsākta informatīva kampaņa.

Kā skaidro Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere, Tiesībsarga dienas kārtībā pa iesniegumam, kurā izteikta sūdzība par kādu no šķiršanās procesā iesaistītajiem, nonāk katru dienu. Nereti cīņa par to, kāda turpmāk būs bērna saskarsme ar kādu no vecākiem, ir samilzusi tik tālu, ka katras iesaistītās puses pozīcijas tiek stiprinātas, iesaistot arvien jaunas un jaunas institūcijas, vācot arvien jaunus pierādījumus. Tiek uzsākti kriminālprocesi, piemēroti naudas sodi, noteikta aizsardzība pret vardarbību – process var ilgt gadiem, un nereti beigās, pat ja tiesa ir izvērtējusi, ka bērna interesēs ir tikties ar abiem vecākiem, lēmums nav izpildāms, jo bērns ir tik tālu ietekmēts, ka atsakās tikties ar kādu no vecākiem pats.

Lai liktu vecākiem, kuri nonākuši šādā situācijā, aizdomāties par to, kā viņu savstarpējā cīņa ietekmē viņu atvases un atgādinātu tiem nejaukt savas kā vecāka un partnera lomas, turpmāko nedēļu laikā par šo problēmu sabiedrībā tiks runāts pastiprināti, un 13. martā notiks konference, kas būs veltīta tieši šai tēmai.

”Šīs situācijas, protams, ir sarežģītas, un vienoties var būt grūti, bet šeit var palīdzēt mediācija, speciāli apmācīts profesionālis, arī notāri sniedz konsultācijas. Ir jāgrib vienoties, nevis cīnīties, karot, un uzvarēt, izmantojot bērnu kā ieroci. Šis nav tas gadījums, kad karā visi ieroči ir atļauti. Bērnam abi vecāki ir viņa tuvākie cilvēki, viņš grib būt kopā ar abiem, turklāt šajā cīņā nereti bērni cieš visvairāk”, norāda Grāvere.

0 Komentāru