Komentāri
Beidzot šis jautājums ir noskaidrots! Kā neapjukt brīžos, kad jāuzrunā dažādu Latvijas pagastu iedzīvotāji!
Reinis Traidas / Flickr

Iespējams, ne viens vien no jums ir saskāries ar situāciju, kad uz mirkli nākas apjukt – kā tad lai pareizi nosauc kāda ciemata, pilsētas vai novada iedzīvotājus, tos neaizvainojot. Tieši tādēļ Skaties.lv piedāvā valodnieku īsu pamācību, kā tad pareizi no vietvārdiem atvasināt vārdus, kas apzīmē šo vietu iedzīvotājus.

Valodnieki iesaka ievērot ļoti vienkāršu principu:

Izskaņa – nieks/-ce

Lietojot Latvijas iedzīvotāju nosaukumus, tradīcija nosaka, ka personu nosaukumus ar izskaņām -nieks, -niece, -nieki lieto Kurzemes, Zemgales rietumu un Vidzemes rietumu (ja vietvārds beidzas ar -ži) izlokšņu pārstāvji.

Piemēri:

Liepāja – liepājnieki

Ape – apenieki

Alsunga – alsundznieki

Vidriži – vidrižnieki

Reģi – reģinieki

Brocēni – brocēnieki

Izskaņa – ietis/-te

Pārējā Latvijas teritorijā iedzīvotāju nosaukumus atvasina ar izskaņām -ietis, -iete.

Piemēri:

Daugavpils – daugavpilieši

Rēzekne – rēzeknieši

Vabole – vabolieši

Asūne – asūnieši

Briģi – briģieši

Malta – maltieši

Tāpat valodnieki norāda, – minētie personu nosaukumi pēc dzīves vai dzimtās vietas ieviesušies literārajā valodā ar tām izskaņām, kādas sastopamas attiecīgajās izloksnēs, tāpēc nav nekādas vajadzības mainīt šo nostiprinājušos tradīciju. Turklāt nevajadzētu uztvert izskaņu -nieks, -niece, -nieki kā atsevišķu vārdu ar negatīvu ekspresiju.

Lasi vēl