Audžuģimenes Latvijā izjūt būtisku valsts atbalsta trūkumu

Pievienot komentāru

Latvijā pamazām vajadzētu atteikties no bērnunamiem un bez vecāku aprūpes palikušos bērnus audzināt citās ģimenēs, – tā ir valdības deklarētā iecere.

Vienlaikus, audžuģimenes, kas uzņemas rūpes par vecāku pamestajiem bērniem, atzīst, – praksē tās tiek gana stingri kontrolētas, bet atbalsts no valsts puses ir nepietiekams, jo īpaši smagās situācijās.

Latvijā patlaban ir 575 audžu ģimenes, no vienas puses tas varētu šķist daudz vai vismaz pietiekoši, taču no otras puses, – jāņem vērā, ka pēdējos piecos gadus audžu ģimeņu skaits nav pieaudzis. Tas norāda uz kādu lielu problēmu, – tie cilvēki, kuri būtu gatavi pieņemt audžubērnu no valsts un pašvaldības nesaņem signālu, kas tas būtu svarīgi un ka viņiem tiks palīdzēts.

Kā izskanēja otrdien, 31. oktobrī notiekošajā Audžuģimeņu forumā, Latvijā ir labi sakārtota audžuģimeņu uzraudzība, savukārt atbalsta pasākumi, bērnu rehabilitācija un sociālie pakalpojumi – iztrūkst.

Ārija Martukāne
Biedrības ”Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”” vadītāja

Tad, kad bērnu ievieto audžuģimenē, nekā no tā nav. Tad tas rehabilitācijas pakalpojums, būtībā ne tikai sociālā rehabilitācijas, bet arī medicīniskās, jo bērni nāk ar ļoti nolaistām, smagām problēmām, tad tas viss paliek uz audžuģimenes pleciem. Bet to izdarīt vienam cilvēkam ir apgūtinoši, pie tam, ja viņa profesija nav sociālais darbinieks vai psihologs.

Raita Karabeško ir bijusi audžumamma jau vairāk nekā 13 gadus. Šobrīd viņas ģimenē Brocēnu pusē aug seši audžubērni. Abi ar vīru gribējuši palīdzēt grūtībās nonākušiem bērniem, lai arī tas neesot viegli.

Raita Karabeško
Audžumamma sešiem bērniem

Viņiem pat maize mājās nav bijusi, viņi ir izbadināti, – manā lielajā pieredzē jau kopš 2004.gada ir dažādi bērni bijuši. Seksuāli izmantoti, fiziskas vardarbības, par emocionālo vardarbību par to vispār nav ko runāt. Audžuģimenēm tas ir ļoti smags darbs, jo bērni nāk ārā no ļoti dažādām ģimenēm, neko labu viņi nav redzējuši, no elles viņi nāk, es pat teiktu.

Maz pamazām bērni iemācās ne vien tik praktiskas lietas kā zobu tīrīšanu un gultas klāšanu, bet atgūst arī spēju citiem uzticēties, taču tas no audžuvecākiem ik dienu prasa lielu atdevi. Pretī par ieguldīto darbu audžuģimenes gribētu lielāku sociālo atbalstu no valsts.

Raita Karabeško
Audžumamma sešiem bērniem

Vajadzētu, lai audžu ģimenes neizdeg, jo daudzas ģimenes izdeg, mums vajadzētu sociālās garantijas sakārot. Mums vajadzētu kaut vienreiz gadā dot sanatoriju, jo mums ir jāuzņem tas spēks, lai mēs varētu turpināt atkal strādāt ar tiem bērniem.

Tiesībsargs norāda, ka no vienas puses valsts postulē, ka bērnu nami Latvijā vairs nedrīkst pastāvēt un bērniem jāaug ģimeniskā vidē. No otras puses, – maz tiek darīts, lai ģimenes, kas gatavas palīdzēt, pašas saņemtu sociālo atbalstu.

Juris Jansons
Tiesībsargs

Te nav runa par materiālo bāzi, kā ikdienas nepieciešamie izdevumi, bet te ir runa par to, lai viņi būtu sociāli aizsargāti arī tad, kad viņi vairs nepilda šīs te funkcijas. Saprotiet, audžu ģimenes, – tā ir sociālā palīdzība, tas ir sociāls pakalpojums, bet ne viņiem pensijas krājas, ne viņiem ir kādas citas sociālās garantijas vai aizsardzība, tas arī ir viens no riskiem.

Labklājības ministrs sola, ka no nākošā gada audžuģimenes izjutīs lielāku finansiālu un sociālu atbalstu.

Jānis Reirs
Labklājības ministrs

Jau plānots nākamajā gadā vairāk nekā divas reizes palielināt finansējumu – gan uzturlīdzekļus, gan par audžu ģimenes pienākumu veikšanu. Ir paredzēta ļoti svarīga lieta, ko visas audžu ģimenes atzīmē, – tā ir sociālā aizsardzība. Ja audžu ģimene veic savu pienākumu, audzina bērnus un nestrādā, tad sociālās aizsardzības nav, mēs arī maksāsim sociālās iemaksas par šīm audžu ģimenēm.

Latvijā audžu ģimenes dzīvo visdažādākajās Latvijas vietās un bieži saskaras ar to, ka tuvumā nav neviena speciālista, pie kā vērsties pēc praktiskas palīdzības.

Ārija Martukāne
Biedrības ”Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”” vadītāja

Mēs šos atbalstapasākumus redzam, kā mobilus, kā speciālistu izbraukšana uz mājām. Kā atbalsts, jo – ja mēs varam aizvest un ievietot bērnu, mēs varam arī aizbraukt un palīdzēt, ja tur ir problēmas.

Neraugoties uz dažādām grūtībām, audžumammas ar pieredzi mudina arī citas ģimenes pieņemt bezpalīdzībā nonākušus bērnus.

Lasi vēl