Atsevišķām personām pēc robežas šķērsošanas apliecinājuma anketa uzraudzības informācijas sistēmā būs jāiesniedz reizi 30 dienās

1 komentārs
Atsevišķām personām pēc robežas šķērsošanas apliecinājuma anketa uzraudzības informācijas sistēmā būs jāiesniedz reizi 30 dienās
KASPARS KRAFTS, F64

Valdība piektdien nolēma, ka atsevišķu personu kategorijām pēc Igaunijas un Lietuvas robežas šķērsošanas apliecinājuma anketa personu uzraudzības informācijas sistēmā būs jāiesniedz vienu reizi 30 dienās.

Normatīvais regulējums paredz, ka pirms ierašanās Latvijā persona speciālajā anketā apliecina, ka, ierodoties Latvijā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. No pirmdienas, 12.oktobra, šāda anketa būs jāizpilda elektroniski mājaslapā “covidpass.lv”.

Noteikumi paredz, ka desmit dienu pašizolācija netiek attiecināta uz ES dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar citām ES valstīm saistībā ar nodarbinātību, ja robežšķērsošana nepieciešama darba vai dienesta pamatpienākumu veikšanai un personai ir nodarbinātības faktu apliecinošs dokuments.

Tāpat pašizolācija jāievēro tiem, kuri robežu šķērso bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai vai pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības apguvei, kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslas un kultūras jomās.

Pašizolācija arī netiek attiecināta uz Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētajiem ES dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas robežu ar Igauniju, ja viņi nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām.

Valdība šodien nolēma, ka minētās personas apliecinājuma anketu personu uzraudzības informācijas sistēmā iesniedz vienu reizi 30 dienās. Šis izņēmums neattiecas uz sākotnējo apliecinājuma anketas iesniegšanu, proti, ka minētā apliecinājuma anketa informācijas sistēmā ir iesniedzama ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas šķērsošanas.