“Arvien aktuālāka problēma arī mazākā vecumā!” Aicina ziņot par mobingu skolās un bērnudārzos

0 Komentāru

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija šonedēļ rīko ikgadējo akciju ”Es izvēlos runāt!”, aicinot bērnus, jauniešus, viņu vecākus un pedagogus runāt un meklēt atbalstu mobinga situāciju risināšanā.

Mobings ir psiholoģisks terors, kas aizsākas kā konflikts un pāraug pastāvīgā emocionālā, fiziskā, sociālā vai cita veida vardarbībā.

Jaunieši visbiežāk ar to saskaras skolas vidē, taču speciālisti novērojuši, ka šī problēma kļūst arvien aktuālāka arī mazākā vecumā bērnudārzos.

Mūsdienās viena no ierastākajām un izplatītākajām mobinga platformām ir virtuālā vide internetā.

Amanda Vēja
VBTAI pārstāve

Tās ir dažādas sociālo tīklu grupas, kur bērni pulcējas, šī “WhatsApp” grupa, kas ir izveidota tieši klases kolektīvam vai noteiktai meiteņu grupiņai, piemēram, klasē un tāpat arī gan “Facebook” un “Snapchat”. Tas risks, ka kāds bērns var tikt izsmiets, aprunāts vai izslēgts no šīs grupas. Mēdz būt gadījumi, kad kāda cita bērna vietā izveido profilu ar viņa bildēm ar tekstiem, ar video, no kura pēc tam tiek sūtītas ziņas gan skolotājiem, gan citiem bērniem, tādā veidā pazemojot šo bērnu, kas patiesībā nav veicis šīs rīcības.

Speciālisti norāda, ka vecāki ne vienmēr var pamanīt to, ka bērns ir kļuvis par mobinga upuri vai ieņēmis varmākas vai novērotāja lomu, taču visbiežāk par mobingu liecina bērna garastāvokļa svārstības, noslēgtība, nevēlēšanās iet uz skolu, zems pašvērtējums un citas problēmas.

0 Komentāru