“Arturs Šingirejs vai Artūrs Šingerejs?” Vai Latvija vispār zina dziedātāja Dona īsto vārdu?

2 komentāri

Skaties.lv portāls devās ielās, lai noskaidrotu, cik atjautīgi ir rīdzinieki! Viens no uzdotajiem jautājumiem: Vai ir kāds, kurš zina, kāds tad ir Latvijā populārā dziedātāja Dona īstais vārds?!

Atbildes versijas bija dažnedažādākās. Tāpat tika uzdoti jautājumi par pēdējiem četriem Latvijas Valsts prezidentiem un gaidāmajām vēlēšanām, lai zinātu, cik informēta ir sabiedrība!

Viens no uzdotajiem atjautības jautājumiem bija par krūzītes osu, kurā pusē tā atrodas? Uz šo jautājumu pareizi atbildēja tikai viens cilvēks. Vai Tu maz zini, kurā pusē krūzītei ir osa?

Šos un vēl citus jautājumus un atbildes skaties video!