Armijā bez uzplečiem: par vidi Ādažu poligonā rūpējas civilpersonas

1 komentārs

Patriotu nedēļā LNT Ziņu dienests turpina sižetu sēriju “Armijā bez uzplečiem”, pievēršoties vairākām profesijām un darbiniekiem Nacionālajos bruņotajos spēkos, taču šoreiz tām, kuras nav militārpersonas.

Ādažu militārajā poligonā uzraudzību un uzturēšanu veic civilpersonas. Militārais komplekss atrodas Aizsardzības ministrijas valdījumā. Daļēji tā ir slēgta teritorija, tāpēc pie piebraucamajiem ceļiem ir dežūrposteņi. Tam ir loģisks izskaidrojums. Šajā teritorijā notiek reāla šaušana, bet pa ceļiem pārvietojas ne tikai smagais kravas transports, tikpat labi tas var būt arī tanks.

Tomēr teritorijas uzturēšanu militārpersonas neveic. Tas uzticēts civilajam sektoram – Vides un poligona pārvaldības departamentam 12 cilvēku sastāvā. Jānis Cimers gan norāda, ka “nākotnē varbūt būsim vairāk, jo darba mazāk nekļūst”.

Tuksnešainā vide ir ideāla mācībām. Tā ir atstatus no apdzīvotām vietām, lai gan šāviņu troksnis dzirdams arī tur. Jāņa pārstāvētā departamenta uzdevums ir nodrošināt, lai poligons būtu piemērots savām tiešajām funkcijām. “Latvijā jebkurš klajums gala beigās būs mežs. To var redzēt aizaugošos laukos, pļavās. Sākumā ir krūmi, pēc tam – mežs. Arī tur, kur pārbrauks pāri tanks, kādu laiku nebūs nekā, bet pēc tam būs augi, dzīvnieki. Tā tas sadzīvo.”

Vēl viens interesants fakts. Ādažu poligons ir kā milzīgs botāniskais dārzs ar lielu daudzumu retu un aizsargājamu augu. “Ja armija šeit jau tuvu 100 gadus netrenētos, tas nebūtu izveidojies. Viņiem ir tieši nepieciešams šis traucējums. Mēs redzam, ka te ir tāda tuksnesīga vide. Smiltis, virši.”

Departaments arī uzmana, lai kompleksā uzturētu visu meliorācijas sistēmu. “Tas nav mazs maziņš posmiņš. Puskas upe ir posms no lielākas sistēmas. Tad, kad Puska būs sakārtota, tad iesim uz citiem, lai sakārtotu armijai nepieciešamo infrastruktūru,” stāsta Vides un poligonu pārvaldības nodaļas referente Inese Pilābere.

Ineses atbildības joma ir meliorācija. Tilts pār Puskas upi, tās krastu nostiprināšana ir viens no jaunākajiem departamenta realizētajiem projektiem. “Poligons ir milzīga platība, 13 000 hektāru. Uz visām pusēm. Un tā ir vesela biosistēma.”

Līdzīgi kā poligona plašumos ir jānodrošina apstākļi, lai tas neaizaugtu, īpaša vērība pievērsta upēm, caurtekām, novēršot pārplūšanu un mežu pārpurvošanos.

Darbu poligona teritorijā Inese sāka nesen. “Es biju privātā biznesā 12 gadu – meliorāciju sistēmu projektēšana un būvēšana. Pirms tam arī biju valsts sektorā, nostrādāju ilgus gadus. Bet viss mainās. Izlasīju sludinājumu un pieteicos.”

Departamenta pārraudzībā atrodas arī pārējie Latvijas teritorijā izveidotie militārie poligoni. Taču tie ir mazāki. Ādažu poligons šajā ziņā ir milzenis.