Ar 6 miljonus eiro vērtu programmu plāno atbalstīt Covid-19 ietekmētos mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantus

0 Komentāru
Ar 6 miljonus eiro vērtu programmu plāno atbalstīt Covid-19 ietekmētos mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantus
JĀNIS ROMANOVSKIS

Ar jaunu sešus miljonus eiro vērtu aizdevumu un grantu programmu plāno atbalstīt mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantus, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 infekcijas izplatība, ceturtdien lēma valdībā.

Kultūras ministrija (KM) un AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum”” (“Altum”) izstrādājusi programmu, kuras mērķis ir stimulēt iespējami ātru Latvijā reģistrētas uzņēmējdarbības veicēju – komersantu, kuru pamatdarbība ir saistīta ar mākslas, izklaides un atpūtas pasākumiem – ilgtermiņa finansiālo dzīvotspēju.

To plānots darīt, palielinot ienākumu gūšanas iespējas, atjaunojot nomaksāto nodokļu apjomu un mazinot Covid-19 ierobežojumu dēļ radītos finansiālos zaudējumus, kā arī nodrošinot lielāku nodarbinātību nozarēs, atzīmēja KM.

Lasi vēl: Majors: Kultūras pasākumu biļešu kompensācija 80% apmērā nekādi neglābs nozari kopumā

Atbalsta programma stāsies spēkā tikai pēc pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Ministru kabinets arīdzan lēma, ka atbalsta programma tiks finansēta no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Tāpat nolemts palielināt “Altum” rezerves kapitālu atbalsta kultūras nozaru komersantiem finansēšanai atbilstoši programmas izvērtējumā aprēķinātajam sagaidāmo kredītrisku zaudējumu apmēram.

Ieskaties arī šeit: Gada apskats 2020: Pauze Latvijas kultūras dzīvē

Paredzēts, ka atbalsts tiks piešķirts pasākuma, kas ir mākslas, izklaides un atpūtas pasākums vai pasākumu cikls īstenošanai. Atbalstu piešķirs komersantam, kas nodrošina pasākuma organizēšanu, vai sniedz savus pakalpojumus pasākuma organizatoram konkrētā pasākumā. Kopējām pasākuma izmaksām jābūt vismaz 15 000 eiro apmērā, savukārt maksimālās pasākuma izmaksas projektā netiek noteiktas.

Lai saņemtu atbalstu, komersantam būs jāapliecina, ka tas nodrošinās pasākuma īstenošanu 18 mēnešu laikā no atbalsta līguma noslēgšanas dienas. KM atzīmēja, ka atbalstu varēs saņemt vairāki viena pasākuma īstenošanā iesaistītie komersanti, ievērojot, ka vairāki komersanti nevar saņemt atbalstu par vienām un tām pašām pasākuma īstenošanas izmaksām.

Plānots, ka maksimālais atbalsta apmērs vienam atbalsta saņēmējam un ar to saistīto personu grupai viena pasākuma īstenošanai būs 300 000 eiro. Savukārt kopējais maksimālā atbalsta apmērs, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, vienam atbalsta saņēmējam un ar to saistītai personu grupai ir 900 000 eiro. KM norādīja, ka piešķirtā kopējā atbalsta summa vienam komersantam saistīto personu līmenī nedrīkst pārsniegt 1,8 miljonus eiro.

Savukārt aizdevuma nosacījumi paredz, ka atbalsts aizdevuma veidā tiek piešķirts kā apgrozāmo līdzekļu aizdevums. KM skaidroja, ka vienam atbalsta saņēmējam un ar to saistīto personu grupai maksimālais aizdevuma apmērs viena pasākuma īstenošanai tiek noteiks, pamatojoties uz pieprasītā granta apmēru, ievērojot, ka pasākuma īstenošanai piešķirtā aizdevuma un granta apmērs nevar pārsniegt 100% no kopējo pasākuma izmaksu apmēra.

KM uzsvēra, ka šajā gadījumā netiek noteikts konkrēts aizdevuma apmēra ierobežojums, ņemot vērā, ka komersantam piešķiramais grants var būt, piemēram, 30%, šajā gadījumā radot nepieciešamību pēc aizdevuma 70% apmērā. Paredzēts, ka aizdevuma procentu likme būs 2,9%. Atbalsta saņēmējam būs jānodrošina nodrošinājums vai personīgais galvojums 10% apmērā no aizdevuma summas, bet aizdevuma termiņš būs līdz diviem gadiem.

KM norādīja, ka labvēlības periods aizdevumam piešķirams līdz 18 mēnešiem, savukārt aizdevuma atmaksu atbalsta saņēmējs nodrošina no ieņēmumiem pēc pasākuma īstenošanas beigām.

Granta nosacījumi paredz, ka viena pasākuma īstenošanai maksimālais granta apmērs nevar pārsniegt 40% no kopējā piešķirtā atbalsta apmēra pasākuma īstenošanai, arī tad, ja atbalstu saņem vairāki viena pasākuma īstenošanā iesaistītie atbalsta saņēmēji. KM vērsa uzmanību, ka viena pasākuma īstenošanai maksimālais granta apmērs ir līdz 120 000 eiro.

Pēc KM paustā, atbalstu granta veidā sniedz, kompensējot šādas pasākuma izmaksas – pasākuma mākslinieciskās sagatavošanas izmaksas un atlīdzība izpildītājiem, tehniskā nodrošinājuma izmaksas. Grantu izsniedz vairākos maksājumos saskaņā ar līgumā, kas noslēgts starp sabiedrību “Altum” un atbalsta saņēmēju, noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem, kas demonstrē pasākuma īstenošanas progresu. Savukārt pārējās pasākuma izmaksas, kā arī granta izmaksas, kas pārsniedz 40% no pasākuma izmaksām, tiek finansētas no aizdevuma daļas.

KM akcentēja, ka atbalsts tiks sniegts tikai tādiem komersantiem, kuri spēs pamatot, ka šāds valsts atbalsts ir nepieciešams likviditātes trūkuma novēršanai, kur bez šāda atbalsta var būt negatīvas sekas ilgtermiņā, tai skaitā to maksātnespēja, darbinieku atlaišana, bet, saņemot šādu atbalstu, tas palīdzēs atgūties un sekmīgi turpināt saimniecisko darbību, pārvarot Covid-19 ietekmes rezultātā finanšu rādītāju kritumu.

Lasi vēl: Aptauja: vairums iedzīvotāju pandēmijas laikā nav skatījušies kultūras pasākumus attālināti

Tādējādi tikai pamatotos gadījumos, ņemot vērā nozares un komersanta darbības ietekmi uz ekonomiku, komersanta finanšu rādītājus, sociālos aspektus, kā arī citus faktorus, apgrozījumu, eksportu un tam līdzīgi, kas pamatots atbalsta pieteikumā, tiks vērtēta atbalsta piešķiršana, uzsvēra KM, norādot, ka plānotais publiskais finansējums atbalsta sniegšanai ir seši miljoni eiro, ar kuriem plānots atbalstīt aptuveni 60 komersantus.

0 Komentāru