Aptauja: vai ārkārtas situācijas laikā tu atbalsti vietējos produktus un preces?

2 komentāri

Covid-19 ir smags trieciens pasaules un arī Latvijas ekonomikai. Tāpēc šobrīd sāktas vairākas vietējo uzņēmumu atbalsta akcijas, piemēram, #PacelLatviju, #AtbalstiVietejo. Cik daudzi šobrīd, ārkārtējās situācijas laikā, iesaistījušies kādā no tām?

“Kantar” aptauja liecina sekojošo: 16% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem ir norādījuši, ka šobrīd iesaistījušies kādā no vietējo uzņēmumu atbalsta akcijām, vairāk iegādājoties to ražotās preces un sniegtos pakalpojumus.

Aptuveni ceturtā daļa (23%) aptaujāto atzinusi, ka tajās vēl neiesaistās, bet plānoto to darīt, savukārt piektā daļa (21%) iedzīvotāju nav iesaistījusies un arī neplāno to darīt. Trešā daļa (34%) aptaujāto ir norādījusi, ka nav informēta par šādām akcijām. Vēl 6% iedzīvotāju nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.