Aptaujā noskaidrots, cik daudz Latvijas jauniešu ir savas valsts patrioti

6 komentāri
Aptaujā noskaidrots, cik daudz Latvijas jauniešu ir savas valsts patrioti
DMITRIJS ŠUĻŽICS, F64

88% jauniešu ir savas valsts patrioti, liecina biznesa augstskolas “Turība” veiktā aptauja, par kuru informēja augstskolas pārstāvis Elvijs Mičulis.

Taujāti, vai uzskata sevi par Latvijas patriotiem, 88% jauniešu atbildēja apstiprinoši, taču 14% no viņiem atzina, ka patriotismu izjūt tieši valsts svētku periodā. Savukārt 12% norādīja, ka neuzskata sevi par patriotiem.

Aptaujā 33% jauniešu atzina, ka, ilgi nedomājot, būtu gatavi aizstāvēt Latvijas neatkarību, ja tas būtu nepieciešams, 13% norādīja, ka tas ir armijas pienākums, 8% pavisam noteikti nebūtu gatavi doties cīņā, savukārt 46% no aptaujātajiem savā izvēlē šaubījās un konkrētu atbildi nesniedza.

Uz jautājumu par to, kuras ir būtiskākās Latvijas vērtības, jaunieši atbildēja dažādi – 20% minēja kultūru, 9% – dabu, 6% – kuplas un spēcīgas ģimenes, 6% – valodu un latvisko identitāti. 53% no aptaujātajiem jauniešiem norādīja, ka nevar izvirzīt vienu lietu un visas iepriekš minētās uzskatāmas par būtiskām vērtībām.

“Aptauja parāda, ka kopējā situācija valstī ir visnotaļ pozitīva. Ļoti labi, ka Latvijā dzīvo patriotiski un izglītoti jaunieši, kuriem ir izpratne par šeit notiekošajiem procesiem un savs redzējums par to, kādu viņi vēlas redzēt Latviju nākotnē, jo tieši jaunā paaudze būs tie, kas veidos mūsu valsts attīstību,” sacīja biznesa augstskolas “Turība” rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis.

Aptaujā jauniešiem jautāja, vai viņi plāno apmeklēt valsts svētku pasākumus, uz ko 63% atbildēja apstiprinoši. Taujāti sīkāk, 26% atzina, ka centīsies apmeklēt pēc iespējas vairāk pasākumus, 23% apmeklēs tikai svētku uguņošanu, 18% dosies lāpu gājienā, bet 16% no aptaujātajiem jauniešiem apmeklēs tikai koncertus.

Atbildot uz jautājumu, kurš no svētku laikā rīkotajiem notikumiem spēj raisīt viņos vispatriotiskākās sajūtas, 24% jauniešu uzsvēra, ka tas ir viss pasākumu kopums, bet 21% īpaši izcēla kopīgu himnas dziedāšanu. 23% aptaujāto patriotiskas sajūtas izraisa došanās lāpu gājienā.

Trīs ceturtdaļas jeb 75% respondentu uzsver, ka ir ļoti būtiski jauniešos veidot izpratni par Latvijai nozīmīgiem notikumiem vēsturē. Aptaujas dalībnieki uzskata, ka šāda izpratne jāveido gan ģimenē, gan skolā, tāpat ikvienam pašam jāizjūt vēlme gūt zināšanas.

Aptaujā 80% jauniešu atzina, ka savu patriotisko nostāju svētku periodā demonstrē, pie apģērba nēsājot piespraudi ar Latvijas karodziņu, bet, skaidrojot, ko viņiem nozīmē 18.novembris, 65% norādīja, ka šī diena ir brīdis, kad izjust lepnumu par Latviju, pieminot brīvības cīnītājus un domājot par latviskām vērtībām.

Aptaujas mērķis bija noskaidrot, kādas ir jauniešu svētku svinēšanas tradīcijas un izpratne par patriotismu. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 500 jaunieši no visas Latvijas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Aptauja norisinājās interneta vidē no 28.oktobra līdz 6.novembrim.