Aptauja: 61% uzņēmēju vērtējumā gada laikā pasliktinājusies situācija to pārstāvētajā nozarē

Pievienot komentāru
Aptauja: 61% uzņēmēju vērtējumā gada laikā pasliktinājusies situācija to pārstāvētajā nozarē
MĀRTIŅŠ ZILGALVIS / F64

Vairuma jeb 61% uzņēmēju vērtējumā to pārstāvētajā nozarē situācija pēdējā gada laikā pasliktinājusies, liecina sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS veiktā 500 eksportējošo uzņēmumu aptauja pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pasūtījuma.

“Kopējais uzņēmēju noskaņojums pandēmijas apstākļos nav īpaši pozitīvs. Par to liecina kaut vai tas, ka 61% no aptaujātajiem 500 eksportējošajiem uzņēmējiem uzskata, ka kopējā ekonomiskā situācija viņu pārstāvētajā nozarē pēdējo 12 mēnešu laikā ir pasliktinājusies. Tomēr uzņēmēji pozitīvi novērtē valsts sniegto atbalstu, tostarp LIAA pakalpojumus. Zīmīgi, ka visi aptaujātie eksportējošie uzņēmēji, kas izmantojuši LIAA attālinātos pakalpojumus, tos novērtējuši pozitīvi,” uzsver pētījumu centra SKDS valdes loceklis Arnis Kaktiņš.

Kā ļoti nozīmīgu atbalsta veidu eksportējošo uzņēmumu pārstāvji min darbinieku apmācību. Tas ir aktuāli 75% aptaujāto uzņēmēju. Uzņēmumu grupā virs 250 darbiniekiem apmācības ir būtiskas vairāk nekā 90% uzņēmumu. Kā mazāk aktuālu pakalpojumu eksportējošo uzņēmumu pārstāvji norādīja dalību tirdzniecības misijās ar valsts augstāko amatpersonu dalību – šāds pakalpojums noderīgs šķiet 37% respondentu.

No tiem eksportējošajiem uzņēmējiem, kuri sniedza vērtējumu par LIAA darbu 82,6% to novērtēja pozitīvi, bet 17,4% norādīja, ka LIAA sniegtie pakalpojumi būtu uzlabojami. Biežāk minētie uzņēmēju ieteikumi tam, kā uzlabot LIAA pakalpojumus, ir piedāvāt vairāk informācijas par aktuālajām norisēm un iespējām uzņēmējiem – to norādījuši 4% eksportētāju, piedāvāt vairāk informācijas par savu darbību – 4%, aktīvāk komunicēt ar uzņēmumiem un piedāvāt savus pakalpojumus – 3%. Pārējos ieteikumus minējuši mazāk nekā 2% eksportētāju.

“No pētījuma datiem varam secināt, ka Covid-19 nav ieviesis būtiskas korekcijas eksportējošo uzņēmumu biznesa plānos. Joprojām aktuālākie LIAA pakalpojumi saistīti ar jaunu potenciālo iepircēju kontaktu meklēšanu un darbinieku apmācību. Ja iepriekš uzņēmēji to pārsvarā darīja, piedaloties dažādās izstādēs, tad šobrīd arvien aktuālāki kļuvuši digitālie risinājumi, tostarp iespēja piedalīties izstādēs attālināti,” norāda LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Aptaujā uzņēmumiem tika jautāts arī par to, kā viņi novērtē LIAA sniegtos attālinātos pakalpojumus. No tiem uzņēmumiem, kuri pēdējā gada laikā ir izmantojuši LIAA sniegtos pakalpojumus, 80% tos saņēmuši attālināti, bet 20% klātienē, turklāt 94% uzņēmēju atzinuši, ka attālināti sniegto pakalpojumu kvalitāte bijusi laba vai ļoti laba, 6% norādīja, ka nevar sniegt savu vērtējumu, bet neviens no respondentiem nenorādīja, ka LIAA sniegtie attālinātie pakalpojumi būtu neapmierinoši.

Lielākā daļa jeb 75,8% eksportējošo uzņēmēju norādīja, ka Latvijas preču un pakalpojumu noietu ārvalstu tirgos sekmētu vienots un labi pozicionēts valsts tēls. Tas bija gandrīz vienlīdz svarīgi dažāda lieluma un nozaru uzņēmējiem. Tomēr tikai 35% no aptaujātajiem eksportējošajiem uzņēmējiem atpazina zīmolu “Magnetic Latvia” – to kā perspektīvu novērtēja 53,7% respondentu, tostarp daļa no tiem, kuri neatpazina šo zīmolu. Pozitīvāk zīmolu “Magnetic Latvia” novērtēja ražošanas jomā strādājošie uzņēmēji – 68% aptaujāto ražošanas uzņēmumu pārstāvju tā potenciālu novērtēja atzinīgi.

Pēc pētījuma rezultātiem sadarbība ar Latvijas diasporas pārstāvjiem ārvalstu tirgu apgūšanā ir bijusi 8,2% eksportējošo uzņēmumu. 8,8% no aptaujātajiem uzņēmumiem šobrīd strādā darbinieki, kuri pirms tam ilgāku laiku pavadījuši ārvalstīs un šobrīd atgriezušies Latvijā. Savukārt 41% no aptaujātajiem uzņēmumiem atzina, ka atbalsts no diasporas pārstāvjiem būtu noderīgs.

Aptauju veica SKDS no šā gada augusta līdz septembrim, aptaujājot 500 Latvijas eksportējošos uzņēmumus, Lai apzinātu LIAA sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieprasījumu pēc tiem.