Apsaimniekotāja maiņa – soli pa solim SADARBĪBĀ AR LATVIJAS NAMSAIMNIEKS

0 Komentāru
Apsaimniekotāja maiņa – soli pa solim
Pixabay.com

Namu apsaimniekotāja galvenais uzdevums ir sniegt palīdzību mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumos. Ja, izvērtējot esošo situāciju, saprotat, ka būtiskas problēmas, kas attiecas uz sadzīves komforta nodrošināšanu, netiek risinātas, iespējams, ir īstais laiks pakalpojumu sniedzēju mainīt. Iepazīstieties ar soļiem, kas šo procesu padarīs vieglu un saprotamu.

Apzinieties problēmu

Foto: Pixabay.com

Apspriediet situāciju ar kaimiņiem un izrunājiet iespēju pakalpojumu sniedzēju mainīt. Svarīgi izvirzīt galvenās lietas, kas neapmierina un ko vēlētos mainīt. Par namu pārvaldnieka maiņu var lemt, ja uzskatāt, ka normatīvajos aktos minētās obligātās pārvaldīšanas prasības netiek pildītas vai tas tiek darīts nekvalitatīvi (citi saistošie līguma noteikumi atrodami dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 11. pantā).

Ieteicams jautājumu par namsaimnieka maiņu izskatīt detalizēti un apkopot visu pieejamo informāciju – kādas ir problēmas, kāpēc tās radušās un vai tās iespējams mainīt. Jāsaprot, ka ne vienmēr ar pārvaldnieka maiņu problēma ir izbeigta, dažreiz risinājums jāmeklē citur.

Izskatiet visas iespējas

Foto: Pixabay.com

Ieteicams ierasties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ar jau iepriekš sagatavotu informāciju par potenciālajiem pārvaldniekiem. Apskatiet visas iespējas, lai vieglāk veikt pārdomātu izvēli. Sazinieties ar vairākiem potenciālajiem namu apsaimniekotājiem, lai satiktos un klātienē izrunātu jums piemērotāko apsaimniekošanas piedāvājumu.

Vēl viens veids, kā izvēlēties vispiemērotāko apsaimniekotāju, ir – jautājot paziņām vai citiem, kuri ir apmierināti ar sava apsaimniekotāja darbu. Saņemtos piedāvājumus sapulcē varēsiet salīdzināt ar savu esošo situāciju, un pareizo izvēli veikt būs krietni vieglāk.

Pieņemiet lēmumu

Foto: Pixabay.com

Katrs jaunais dzīvokļa īpašnieks automātiski tiek pieskaitīts konkrētās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībā. Šī kopība jautājumus var lemt, sasaucot kopsapulci, ar aptaujas palīdzību vai citā veidā, par ko ir vienojušies visi īpašnieki (saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 18. pantu). Tomēr ieteicams par apsaimniekotāja maiņu balsot kopsapulcē, kur visi var izteikt savu viedokli, jo tas ir pietiekami nozīmīgs lēmums, kas ietekmēs visus dzīvokļu mājas iemītniekus.

Informāciju, ko būtu nepieciešams zināt saistībā ar dzīvokļu īpašnieku kopību, tās sapulces sasaukšanu un gaitu, nosaka Dzīvokļa īpašuma likums. Dzīvokļu īpašnieku kopības sapulce tiek vadīta līdzīgi kā biedrībām. Pēc vismaz viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas tiek sasaukta kopsapulce. Vismaz nedēļu pirms sapulces visiem īpašniekiem tiek rakstiski paziņots par tikšanās norises vietu, laiku un darba kārtību, piemēram, izliekot rakstisku paziņojumu pie katra dzīvokļa vai to ievietojot pastkastē. Lai sapulci uzskatītu par notikušu un tā būtu lemttiesīga, uz to ir jāierodas vismaz pusei no dzīvokļu īpašniekiem. Ja pietiekams īpašnieku skaits ir ieradies, tad ar balsu pārsvaru tiek ievēlēts sapulces vadītājs un protokolists, kas sapulces gaitu reģistrē kopsapulces protokolā. Tālāk sapulces gaitu nosaka vadītājs. Potenciālā sapulces gaita var būt šāda:

  • Tiek vadīta diskusija par visiem jautājumiem, par kuriem notiks balsošana. Ir svarīgi balsot par apsaimniekotāja maiņu kopsapulcē, jo tad katram ir iespējams izteikt savu viedokli un vienoties par labāko variantu, kas būtu izdevīgi visiem.
  • Notiek vienošanās par to, vai balsošana būs atklāta vai aizklāta.
  • Notiek balsošana par apsaimniekotāja maiņu.
  • Ja tiek nobalsots pārvaldītāju mainīt, tad iesakām pilnvarot kādu personu, kam ir pieredze lietvedībā un kas nokārtos visu nepieciešamo dokumentāciju.
  • Notiek balsošana par līguma laušanu ar esošo apsaimniekotāju un jauna līguma slēgšanu.

Paturiet prātā – lai pieņemtu lēmumu par apsaimniekotāja maiņu, vismaz pusei no dzīvokļu īpašniekiem ir jāatbalsta šis ieteikums ar ”par”.

Atsauciet pārvaldīšanas uzdevumu

Foto: Pixabay.com

Ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tiek pieņemts lēmums par pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšanu, tad seko rakstisks paziņojums vēstules formā, kas adresēta pārvaldniekam. Tajā noteikti norādiet datumu, ar kuru pārvaldīšanas uzdevums tiek atsaukts, jo pušu līgums tiek izbeigts vienu mēnesi pēc paziņojuma nosūtīšanas, ja līgumā nav noteikts citādāk. Kā arī atcerieties, ka pilnvarojumu atsaukt un līgumu lauzt ar pārvaldnieku drīkst jebkurā laikā.

Visa saistošā informācija par pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšanu aprakstīta Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.1 pantā)

Apkopojiet nepieciešamo dokumentāciju un slēdziet līgumu ar jauno namu apsaimniekotāju

Foto: Pixabay.com

Pēc kopsapulces pilnvarotās personas uzdevums ir apkopot visu dokumentāciju, kas nepieciešama un parūpēties, ka līgums ar iepriekšējo pārvaldnieku tiek lauzts, savukārt ar jauno – parakstīts. Var jautāt savam apsaimniekotājam pēc mājas lietas – tas ir ar namu saistītās dokumentācijas apkopojums. Tajā skaitā jābūt arī zemesgrāmatai, tomēr to iespējams izņemt arī Zemesgrāmatā.
Vēl viena svarīga lieta, ko vajadzētu saprast, mainot apsaimniekotāju, – vecie parādi nekur nepazudīs. Visas parādsaistības tiek fiksētas mājas nodošanas-pieņemšanas aktā, tāpēc no to apmaksas nevar izbēgt. Ir dažādi veidi, kā namu pārvaldnieki ar tām tiek galā, bet parādsaistības ir jānokārto.

Lai gan pārvaldnieka maiņa var būt sarežģīts process, esiet atbildīgi un nebaidieties konsultēties ar ekspertu par iespēju kaut ko mainīt. Izvēlieties apsaimniekotāju, kas strādā profesionāli un vienmēr atradīs un piedāvās labākos risinājumus, lai varat dzīvot skaistā un sakārtotā vidē. Lai uzzinātu Latvijas Namsaimnieka piedāvāto pakalpojumu klāstu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

0 Komentāru