Apbrīnas un cieņas vērta daudzbērnu ģimene no Jēkabpils

3 komentāri
Apbrīnas un cieņas vērta daudzbērnu ģimene no Jēkabpils
Foto: LETA

Skaties.lv kopā ar TV3 turpina rakstu sēriju par unikālām ģimenēm Latvija, kas daudziem var likt lepoties par to dzīves sparu un apņēmību. Šoreiz par Mārītes ģimeni Jēkabpilī.

Draudzība, mīlestība, nesavtība, labestība – tā jāteic par Mārītes Zaicevas ģimeni no Jēkabpils novada Leimaņu pagasta. Pašlaik Mārītes ģimenē dzīvo seši bērni, no kuriem četri ir audžubērni un divi aizbildnībā paņemti bērniņi. Ģimene ir ļoti draudzīga. Katrs zina savu laiku mācībām, katrs sev uzticētos pienākumus. Audžumammai ir izveidojušās ļoti tuvas un sirsnīgas attiecības ar bērniem. Izrunāšanās ar bērniem ik vakaru pēc skolas, katram veltīts laiks, padoms un mīļš vārds – tas bērniem vajadzīgs un to viņi sagaida no mammas.

Neviens nav jāskubina doties palīgā mammai uz kūti vai dārzu. Bērni pēc iespējas labprāt palīdz saimnieciskos un mājas darbos, katrs pēc kārtas mazgā traukus un uzkopj savas istabas. Tā bērnos tiek ieaudzināts darba tikums, kas mūsdienas diemžēl sāk noplakt. Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Ina Gusāre ļoti pozitīvi raksturo Mārīti. Viņa teic, ka audžumamma dara visu, lai nodrošinātu apstākļus bērnu vispusīgai un harmoniskai attīstībai. Un palūkojiet, Alvis spēlē ģitāru un vērīgi pieskata, lai mammai būtu vieglākas ikdienas gaitas un rūpes.

Viņa māsai Janai nenoliedzami ir spilgts talants dziedāšanā, kuru jāattīsta. Tā Rēzeknē, Latgales mūzikas konkursā, Jana ieguva 2. vietu. Karolīna apmeklē tautas dejas, kori un peldbaseinu, Edgars – mūzikas skolu, piedalās dejas konkursos, korī, iesaistās sporta aktivitātēs, mūzikas ansamblī un dienās būšot ”operists”, bet Vadims spēlē ģitāru, apmeklē sporta skolu un mākslas skolu. Abi vecākie Alvis un Vadim savu dzīvi vēlas saistīt ar militāro jomu. Bet pats mazākais Aivariņš šobrīd paģērē vislielāko uzmanību. Ārsti viņam noteikuši daudzas veselības problēmas un viņam nepieciešama laba aprūpe un kopšana. Mārīte nepagurusi rūpējas par viņu un cer, ka Aivariņš reiz atradīs vecākus. Tikmēr līdzās ir viņa – dižmamma Mārīte.

Mārītei ir arī trīs pašas bērni, kas izaudzināti, izskoloti un atraduši savu vietu dzīvē: Jolanta – pedagoģe, Nadīna – bērnu psiholoģe, Irēna – sociālais darbinieks.

Ikdienā audžumamma Mārīte rosās pa māju, savu saimniecību un pēcpusdienas lūkojas uz lielceļu, kad piebrauks oranžais skolas autobuss un no tā smaidīdami izkāps viņas bērni!

Ar stāstu patiesā apbrīnā un cieņā dalījās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja Laila Rieksta – Riekstiņa.

3 komentāri