Komentāri
Aicina vērtēt no Veselības inspekcijas “aizrotētās” Mežsargas jaunā amata nepieciešamību
Aija Mežsarga. (Rūta Kalmuka / f64)

Augstākā tiesa (AT) aicina Valsts kontroli izvērtēt no Veselības inspekcijas direktores amata “aizrotētās” Aijas Mežsargas jaunā amata nepieciešamību Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā (VTMEC), aģentūru informēja AT pārstāve Rasma Zvejniece.

Ar 15. augusta lēmumu AT atcēla Administratīvās rajona tiesas tiesneša lēmumu par atteikumu pieņemt pieteikumu par Mežsargas pārcelšanu no Veselības inspekcijas direktores amata VTMEC direktora vietnieka amatā. Jautājums par pieteikuma virzību Administratīvajai rajona tiesai būs jāskata no jauna.

Blakus sūdzības izskatīšanas gaitā AT konstatēja, ka dienā, kad tika izdots veselības ministres rīkojums par Mežsargas pārcelšanu centra direktora vietnieces amatā, centra direktors Egils Harasimjuks izdeva rīkojumu par šīs amata vietas likvidāciju. Harasimjuks neatbalstīja Mežsargas pārcelšanu uz centru lietderības trūkuma dēļ, jo minētais amats iepriekš ticis izveidots mākslīgi bez funkcionālas nepieciešamības, lai nodrošinātu citas ierēdnes rotāciju. Tā kā minētā ierēdne dienesta attiecības izbeidza, centrs, izvērtējot šī amata lietderību, lai nodrošinātu arī algu fonda optimālu izlietojumu, to likvidēja.

Savukārt veselības ministre Anda Čakša uzdeva centra direktoram atjaunot likvidēto vietnieka amatu, lai tajā varētu pārcelt Mežsargu. Pēc viņas pārcelšanas centrs turpināja attiecīgā amata likvidācijas procesu, ko akceptēja arī Veselības ministrija (VM). Taču pēc tiesībsarga informācijas pieprasījuma saņemšanas pārbaudes lietā par Mežsargas situāciju lēmums atsaukts, informējot Mežsargu, ka civildienesta attiecības centra direktora vietnieka amatā ar viņu tiek turpinātas.

AT darbības saistībā ar centra direktora vietnieka amata izveidošanu, likvidāciju un saglabāšanu vērtē kā pretrunīgas un tādas, kas var liecināt par iestādes mērķtiecīgu rīcību, kas vērsta tieši uz pieteicējas atbrīvošanu no dienesta, tā pārkāpjot Satversmes 101. pantā nostiprinātās pieteicējas tiesības pildīt valsts dienestu. Vienlaikus minētie apstākļi liek šaubīties par to, vai rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem, centrā izveidojot amatu bez tā funkcionālas nepieciešamības, ir tiesiska un pareiza.

Ar blakuslēmumu AT arī aicina Valsts kontroli izvērtēt VM un VTMEC rīcību, izveidojot un saglabājot centra direktora vietnieka amatu bez funkcionālas nepieciešamības.

Jau ziņots, ka šogad aprīlī VM nolēma rotēt līdzšinējo Veselības inspekcijas vadītāju Mežsargu uz zemāku amatu iestādē, no kuras vadītājas amata viņa jau iepriekš tika aizrotēta. Šoreiz viņai tika piedāvāts ieņemt VTMEC direktora vietnieces amatu. Rotācija piedāvāta arī Mežsargas vietniecei Ivetai Šicai, kura pauda, ka šo lēmumu uzskata par neizvērtētu, turklāt viņai neesot jaunajam amatam – Valsts sporta medicīnas centra direktora vietnieka fiziskās veselības aprūpes jautājumos – nepieciešamā izglītība veselības aprūpē.

Tiesībsargs Juris Jansons sāka pārbaudes lietu par Mežsargas pārcelšanu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra direktora vietnieces amatā.

Mežsarga tolaik norādīja, ka Tiesībsargam ir informācija, kas apliecina, ka ap laiku, kad Mežsargai tika izdots rīkojums par viņas turpmāko darbu VTMEC, tika izdots arī rīkojums par VI bijušajai vadītājai piesolītā amata likvidēšanu. Bijusī VI vadītāja norādīja, ka skaidri redzams, ka amats tika izveidots tikai tāpēc, lai būtu kur viņu aizrotēt. “Ministre pēc tam bija ieradusies VI, lai uzrunātu struktūrvienību vadītājus, un, ja viņa var pateikt, ka no inspekcijas ir jāizslauka putekļi, tad ko tur vispār runāt,” atzina Mežsarga.

Abas bijušās VI darbinieces saskaņā ar VM rīkojumu darbu jaunajos amatos sāka 2. maijā.

Šodien noslēdzas VM izsludināts konkurss uz vakanto VI vadītāja amatu.

Lasi vēl