300 miljardi – vismaz tik daudz Latvija ir zaudējusi, kad to okupēja PSRS

0 Komentāru
300 miljardi – vismaz tik daudz Latvija ir zaudējusi, kad to okupēja PSRS
Foto: AFP / LETA

Padomju okupācijas laikā Latvijas ekonomikai nodarītie zaudējumi mērāmi vismaz 185 miljardu eiro apmērā, taču kopumā nodarītie zaudējumi sasniedz vismaz 300 miljardus eiro. Vissmagāk šie zaudējumi attiecināmi uz valsts ekonomiku, demogrāfiju un vidi. Tā, prezentējot trīs tikko iznākušas grāmatas par PSRS laikiem Latvijā, apliecināja īpaši izveidotas izpētes komisijas vadītāja Ruta Pazdere.

Pēc vairākiem gadiem, kad visi nodarījumi, ko padomju laiks Latvijai nesis, būs aprēķināti, Latvijas valsts iesniegs prasību starptautiskajā ANO tiesā Hāgā par šo zaudējumu atgūšanu. Līdz tam gan vēl ejams tāls ceļš.

Valdība jau 2005. gadā apņēmās, ka valsts pienākums ir apzināt padomju okupācijas laikā nodarītos zaudējumus Latvijai un veikt visu nepieciešamo izpēti, lai varētu pieprasīt to atlīdzību. Izpētes laikā nule kā iznākušas trīs grāmatas par padomju varas graujošo ietekmi uz visām dzīves sfērām vairāk nekā pusgadsimta garumā. Īpaši izveidotās PSRS okupācijas radīto zaudējumu aprēķināšanas komisijas vadītāja atklāj, ka Latvijas tautsaimniecībā neiegūtie ieņēmumi vien lēšami 185 miljardi eiro. Miljardiem eiro zaudējumi ciesti arī demogrāfijas jomā – gan kara, gan izsūtījumu un apcietinājumu dēļ – nācijā tika radīts pamatīgs robs. Tāpat arī degradēta Latvijas vide.

Foto

Turklāt gadu no gada šis rēķins pieaugot – valstij nākas sakopot bojāto vidi  un nodrošināt sociālo aizsardzību represīvā režīma upuriem – gan tiem, kuri piespiedu kārtā karojuši Afganistānā, gan tiem, kuriem nācās likvidēt Černobiļas atomkatastrofas sekas. Komisijai vajadzīgi vēl vismaz pieci gadi, lai precīzi aprēķinātu zaudējumus. Nākamais solis būs vēršanās ANO Starptautiskajā tiesā Hāgā, lai šos zaudējumus atgūtu. Tas gan būs jādara visām trim Baltijas valstīm kopā.

Rasnačs noraida pārmetumus, ka izpētes darbs pie zaudējumu aprēķināšanas noritētu pārāk gausi. Viņš akcentē, kamēr pētnieki nav snieguši rūpīgu izvērtējumu, steidzināt šo procesu nozīmētu – to izgāzt. Tāpat būtiski ir izvērtēt citu valstu pieredzi zaudējumu atlīdzināšanas pieprasīšanā.

Video

0 Komentāru