Rumāņu-amerikāņu viendzimuma pāris gūst nozīmīgu uzvaru ES Tiesā

2 komentāri
Rumāņu-amerikāņu viendzimuma pāris gūst nozīmīgu uzvaru ES Tiesā
Foto: AP / Scanpix

“Baltijas praida” nedēļā viendzimuma pāri saņēmuši pozitīvas ziņas no Luksemburgas.

Eiropas Savienības Tiesa otrdien lēma, ka jēdziens “laulātais” attiecas arī uz viendzimuma pāriem, ja ir runa par Eiropas Savienības pilsoņu ģimenes locekļu iespējām uzturēties kādā no Eiropas valstīm.

Šī tiesas lēmuma pamatā bija kāds precēts pāris – rumānis un amerikānis, kuri bija salaulājušies Briselē. Kad abi vēlējušies dzīvot kopā Rumānijā, šīs valsts varas iestādes nav atļāvušas amerikānim Rumānijā uzturēties pastāvīgi tāpēc, ka tajā viendzimuma pāru laulības netiek atzītas. Tiesa lēmusi, ka Rumānija nav rīkojusies atbilstoši Savienības tiesību normām.

“Viņiem ir tiesības tikt juridiski atzītiem Rumānijā un pārējās Eiropas Savienības valstīs. Tāpat viņiem ir tiesības brīvi pārvietoties un apmesties uz dzīvi jebkurā Savienības valstī, tostarp Rumānijā, kā vienas ģimenes laulātajiem,” norāda cilvēktiesību advokāte Lustina Lonesku.

Lai arī dalībvalstīm joprojām ir tiesības neatļaut viendzimuma laulības, šāds Eiropas Savienības tiesas lēmums ir saistošs citu valstu tiesām, kurām ir jāatrisina līdzīgas problēmas. Tādējādi tas var atsaukties uz tūkstošiem viendzimuma pāru valstīs, kurās nenodrošina tiesisko aizsardzību šādiem pāriem, tostarp Latvijā.

2 komentāri