Rosina aizliegt tabakas preču izvietošanu veikalos; vēlas aizliegt arī smēķētavas

3 komentāri
Rosina aizliegt tabakas preču izvietošanu veikalos; vēlas aizliegt arī smēķētavas
FOTO: Flickr

Veselības ministrija (VM) rosina aizliegt tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču izvietošanu tirdzniecības vietās, nosakot, ka šie produkti varēs atrasties tikai slēgtos skapjos un tos varēs iegādāties, pārdevējam nosaucot konkrētu preci.

VM pārstāve Aija Bukova-Žideļūna informē, ka VM rosina grozījumus ar mērķi pārņemt Eiropas Parlamenta Padomes direktīvas “Par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu” prasības.

Saskaņā ar direktīvā noteikto tiesību aktiem nacionālajā līmenī jāstājas spēkā 2016. gada 20. maijā. Vienlaikus paredzēts, ka ierobežojumi attiecībā uz tabakas preču izvietošanu veikalos stāsies spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Papildus minētajam VM sagatavotais likumprojekts paredz aizliegt izplatīt tabakas izstrādājumus ar raksturīgo aromātu, piemēram, augļu vai konfekšu garšu un smaržu, un tabakas izstrādājumus, kuri satur vitamīnus, kofeīnu vai kuru sastāvā ir piedevas, kam nesadedzinātām piemīt kancerogēnas, mutogēnas un reproduktīvai sistēmai toksiskas īpašības.

VM arī vēlas aizliegt cigaretes, kuru darvas un oglekļa monoksīda līmenis pārsniedz desmit miligramus vienā cigaretē, kā arī nikotīna līmenis pārsniedz vienu miligramu vienā cigaretē.

Tāpat likumprojektā iekļautas elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu drošības prasības. Paredzēts noteikt, ka uz elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu iepakojuma būs jānorāda informācija par to sastāvu un potenciālo ietekmi uz veselību.

Savukārt, lai nemaldinātu patērētājus, paredzēts noteikt, ka uz smēķēšanai paredzēto tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu iepakojuma nebūs norādīts nikotīna, darvas un oglekļa monoksīda daudzums. Tā vietā uz iepakojuma būs jānorāda brīdinājumi par kaitīgo ietekmi uz veselību, piemēram, uz tabakas izstrādājumu iepakojuma būs jāizvieto lieli, krāsaini vizuāli brīdinājumi un rakstiskas norādes.

Tāpat saskaņā ar grozījumiem uz katra smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma būs jānorāda Slimību profilakses un kontroles centra konsultatīvais tālrunis, uz kuru zvanot iedzīvotāji var saņemt informāciju un konsultācijas par smēķēšanas pārtraukšanu.

Bez šiem ierobežojumiem VM arī rosina noteikt, ka cigarešu paciņā nedrīkstēs būt mazāk par 20 cigaretēm, kā arī tinamās tabakas iepakojumā nedrīkstēs būt mazāk par 30 gramiem tabakas.

Lai veicinātu no tabakas dūmiem brīvu vidi, VM likumprojektā noteikusi arī papildu smēķēšanas ierobežojumus, piemēram, telpās nedrīkstēs būt smēķēšanai speciāli paredzētas vietas. Tāpat smēķēt nedrīkstēs uz dzīvokļu balkoniem, ja kādam no mājas iedzīvotājiem būs pretenzijas pret to, kā arī kafejnīcu āra terasēs un citās publiskās vietās, ja kādai personai pret to būs iebildumi.

VM norāda, ka atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem smēķēšana bērnu klātbūtnē ir aizliegta. Lai pastiprinātu sabiedrības atbildību par līdzcilvēku, īpaši bērnu, veselību, likumprojektā noteikts, ka smēķēt nedrīkstēs dzīvojamās telpās bērnu klātbūtnē, kā arī sabiedriskajā transportā, taksometros un citos fizisku vai juridisku personu īpašumā vai valdījumā esošos transportlīdzekļos.

Kā norāda ministrijā, pateicoties stingrajiem smēķēšanas un tabakas izstrādājumu laišanas tirgū ierobežojumiem, vērojama pozitīva tendence smēķēšanas izplatībai jauniešu populācijā. Tā, piemēram, 13 līdz 15 gadus vecu pusaudžu īpatsvars, kuri pašlaik lieto tabakas izstrādājumus, laika periodā no 2011.līdz 2014.gadam ir samazinājies zēnu populācijā no 39,4% līdz 25,3%, bet meiteņu populācijā – no 41,4% līdz 23,9%.

Minētās izmaiņas paredz ministrijas izstrādātais likumprojekts “Par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”. Tas šodien izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.

3 komentāri