Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles torņa smailes lodē uziet pirms 38 gadiem ievietotu kapsulu

1 komentārs

Restaurējot Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles torņa smaili, tās lodē uzieta kapsula ar 38 gadu seniem vēstījumiem. Kā norāda arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš kapsulu atvēra, dokumenti ar katoļu baznīcai nozīmīgām vēstures liecībām esot zelta vērtē.

Celtniekiem ir sena tradīcija torņu smaiļu lodēs ievietot kapsulas ar vēstījumiem, saka restauratori. Laika kapsula uzieta arī Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles torņa smailē, kas tiek restaurēta. Tajā atrasti ar 1982. gadu datēti divi vēstījumi – viens no katedrāles draudzes, bet otrs no padomju Latvijas Kultūras ministrijas. Kad kapsulu atvēra arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, viņa uzmanību piesaistīja glītais rokraksts, kādā tie rakstīti.

“Lai arī nav pārāk daudzi gadu desmiti pagājuši, tomēr ir jūtama tāda senatnīguma elpa tajā rokrakstā. Un arī pilnīgi jūti to tā kā smaržu jeb tā laikmeta garšu, jo tie bija padomju laiki. Tie bija tādi apspiestības laiki baznīcai,” sacīja arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs.

Draudzes dokumentos atrodamas katoļu baznīcai svarīgas vēstures liecības, par priesteru skaitu Latvijā, un cik no viņiem kalpoja citās padomju republikās, cik daudz bija katoļticīgo, par sadarbību ar luterāņu draudzēm. Lasāmi arī citi mazāk zināmi, bet nozīmīgi fakti. “Šie dokumenti, es gribētu teikt, ir zelta vērti. Jo tā ir mūsu tautas vēsture, mūsu baznīcas vēsture,” uzskata arhibīskaps.

Savukārt LPSR Kultūras ministrijas vēstījumā teikts, ka visus kultūras pieminekļus aizsargā valsts. Kardināls Jānis Pujats gan neatminas, ka padomju vara jelkādi būtu palīdzējusi. Gluži pretēji, viņš labi atceras laiku, kad visi dievnami baznīcai bija atņemti un par iespēju tajos lūgties bija jāmaksā bargi nodokļi.

No 86 metrus augstās torņa smailes Jēkaba katedrāles gailis tika nocelts mēneša sākumā, lai restauratori to varētu atjaunot un apzeltīt.