Rīgas dome piespiedu kārtā nojauks vēl septiņus graustus

0 Komentāru
Rīgas dome piespiedu kārtā nojauks vēl septiņus graustus
Foto: LETA

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja apstiprinājusi vēl septiņu pilsētā esošu graustu nojaukšanu un sakārtošanu piespiedu kārtā.

Paredzēts, ka tiks nojaukti īpašumi Duntes ielā 11, Līvānu ielā 2a, Ērģeļu ielā 2, Kalnciema ielā 3 un Daugavgrīvas ielā 4a.

Īpašums Duntes ielā 11 sastāv no divām ēkām – darbnīcas un katlu mājas, kuru īpašniece ir SIA “Duntes nami invest”. Tās klasificētas kā B kategorijas grausti.

Kā pēc apsekojuma konstatējis Rīgas domes Īpašuma departamenta būvinženieris, ēku stāvoklis ir neapmierinošs, tās ir bīstamas un “telpiski nenoturīgas”, līdz ar ko, lai sakārtotu attiecīgo teritoriju, pilsētvidi un novērstu draudus iedzīvotāju veselībai vai dzīvībai, būves ieteikts nojaukt.

Kā informēja Rīgas domes pārstāve Ilze Krūkle, jau 2016. gadā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, saskaņojot ar Rīgas pilsētas būvvaldi, ir noteikusi šo būvju kultūrvēsturisko vērtību līmeņus, atzīstot tās par ēkām ar nelielu kultūrvēsturisku vērtību, kuras pieļaujams demontēt. Demontāžu plānots pabeigt četru mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas brīža Rīgas domes sēdē.

Īpašums Līvānu ielā 2A ir agrākā administratīvā ēka un pieder privātpersonai. Kā norāda Krūkle, būve ir B kategorijas grausts, kas ir stipri bojāts ugunsgrēkā – tās jumta konstrukcija ir daļēji sabrukusi un tās nesošās konstrukcijas pakļautas nokrišņu iedarbībai, kā rezultātā koka konstrukcijām sācies bojāšanās process – deformācija un trupēšana.

“Ņemot vērā arī to, ka būvei piemērotā paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3% apmērā nemotivēja īpašnieku veikt darbības būves sakārtošanai, lēmums paredz, ka nojaukšanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā,” norāda Krūkle.

Savukārt bijusī dzīvojamā ēka Kalnciema ielā 3, ražošanas cehs Daugavgrīvas ielā 4A, kā arī trīs grausti – katlu māja, noliktava un garāža – Ērģeļu ielā 2, pieder SIA “Rits Holding”. Visu būvju tehniskais stāvoklis raksturots kā avārijas un būves ir bīstamas. Lai sakārtotu attiecīgo teritoriju, pilsētvidi un novērstu draudus iedzīvotāju veselībai vai dzīvībai, būves ieteikts nojaukt ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā.

Tāpat pieņemts lēmums par ēkas Katlakalna ielā 11E piespiedu sakārtošanu.

Ja noteiktajā termiņā sakārtošanas darbi netiks uzsākti vai arī tie paredzētajā termiņā nebūs izpildīti, Rīgas domes Īpašuma departaments veiks to piespiedu izpildi, iztērētos pašvaldības līdzekļus piedzenot no īpašniekiem.

Visi lēmumi par graustu piespiedu nojaukšanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Rīgas domes sēdē.

0 Komentāru