Rīgas centrā 12 īpašumiem piemēro vidi degradējošas būves klasifikāciju

0 Komentāru
Rīgas centrā 12 īpašumiem piemēro vidi degradējošas būves klasifikāciju
FOTO: LETA

Šodien, 17. oktobrī, notika Vidi degradējošo būvju komisijas izbraukuma sēde uz pilsētas centru, kuras laikā tika apsekoti 18 nekustamie īpašumi un klātienē novērtēts to vizuālais stāvoklis, kā arī lemts par vidi degradējošas būves klasifikācijas piešķiršanu vai paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli.

Kā pirmo komisijas locekļi apsekoja īpašumu Strēlnieku ielā 5. Nekustamajā īpašumā ir trīs ēkas, un īpašums atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā – UNESCO Pasaules kultūras mantojuma vietā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Komisija konstatēja, ka ēkas fasādes veidojošie dekoratīvie elementi ir apmierinošā stāvoklī, un piešķīra D klasifikāciju, tomēr ēkas krāsojums ir jāatjauno.

Komisija aplūkoja arī Alberta ielas namus un konstatēja, ka daļai no jau restaurētajiem namiem daži fasādes elementi apdraud apkārtējo drošību, tāpēc uzdeva Rīgas domes Īpašuma departamenta atbildīgajiem speciālistiem sagatavot brīdinājuma vēstules ar lūgumu novērst sabiedrisko apdraudējumu apkārtējai videi – īpašniekiem ir jāpievērš uzmanība ēku balkoniem, karnīzēm un atsevišķiem arhitektoniskiem elementiem.

Neskatoties uz to, ka Alberta iela ir pilsētas vizītkarte, ēkai Alberta ielā 6 ir bojāti fasādi veidojošie elementi, logi un durvis nav pilnībā noslēgtas, kādēļ tiek degradēta apkārtējā pilsētvide. Ēkas balkoni ir nosegti ar celtniecības sietu, kas nav uzskatāms par ilgstoši noturīgu risinājumu. Kā paskaidroja īpašuma pilnvarotais pārstāvis, logi ēkas augšējos stāvos atvērti, lai nodrošinātu mājas ventilāciju. Ēka ir arī valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ēka tika klasificēta kā C kategorijas grausts. Komisija nolēma nekustamajam īpašumam piemērot arī paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

Pēc tam sekoja nekustamo īpašuma apsekošana Dzirnavu ielas posmā starp Antonijas un Strēlnieku ielu, kuriem visiem tika noteikta vidi degradējošas būves klasifikācija un piemērots paaugstinātais nekustamā īpašuma nodoklis. Liela daļa ēku ir koka, un tās ir saglabājamas kā pilsētas vēsturiskās vērtības. Izņēmums bija tikai viena ēka Dzirnavu ielā 20, jo šajā adresē tika konstatēta ēkas demontāža bez atbilstošām norādēm, par ko tika informēta gan būvinspekcija, gan pašvaldības Administratīvā komisija.

Sēdes laikā tiekoties ar nekustamā īpašuma Strēlnieku ielā 4B īpašnieka pilnvaroto pārstāvi, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma teritorija, kas izvietota uz 956 kvadrātmetru zemesgabala, ir piemēslota ar dažādiem sadzīves atkritumiem. Par to nekavējoties tika informēta atbildīgā pašvaldības izpilddirekcija. Komisija klātienē saņēma informāciju, ka jau tuvākajā laikā tiks sākti ēkas nojaukšanas darbi un teritorija tiks sakopta, jo būvvaldē šī gada 2.oktobrī minētajiem darbiem ir jau izsniegta saskaņota būvatļauja.

Kā pēdējais dienaskārtības jautājums bija nekustamais īpašums Strēlnieku ielā 8, kuram komisija piešķīra D kategoriju, jo īpašnieki jau šogad augustā ir saskaņojuši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā skiču projektu un novembrī sāks ēkas demontāžu un būvdarbus.

Nākamā komisijas sēde notiks piektdien, 24. oktobrī, plkst. 10.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta telpās.

0 Komentāru