Regulators sāk mērīt dabasgāzes piegādes kvalitāti Latvijā

0 Komentāru
Regulators sāk mērīt dabasgāzes piegādes kvalitāti Latvijā
LETA

Lai veicinātu dabasgāzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos Latvijā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pārbaudīs vienīgo licencēto dabasgāzes sadales sistēmas operatoru ”Gaso” – no ”Latvijas gāzes” pērn nodalīts uzņēmums, kas turklāt šogad ieplānojis mainīt savu tarifu politiku, ieviešot fiksēto maksu par pieslēgumu, kā dēļ daudziem pieaugs dabas gāzes rēķini.

Regulators plāno pārbaudes ”Gaso” darbībā veikt katru gadu, mērot dabasgāzes sadales pakalpojumu kvalitāti raksturojošos parametrus. Proti, regulators plāno analizēt dabasgāzes apgādes drošuma rādītājus, komerciālās kvalitātes prasības, sistēmas pieslēgumus, kā arī lietotāju brīdināšanas procesu gadījumos, kad notiek plānotie dabasgāzes piegādes pārtraukumi.

Ņemot vērā, ka ”Gaso” kā dabasgāzes sistēmas operators licenci saņēma tikai 2017. gada beigās, tad regulators šobrīd ir analizējis vien pieejamos datus par kvalitātes rādītājiem.

2017. gadā veiktas divas dabasgāzes sadales objektu ekspluatācijas atbilstības kontroles, kurās pārbaudīti 16 objekti. Pārbaužu laikā konstatēta viena neatbilstība, kas saistīta ar nepilnīgi ierīkota dabasgāzes vada potenciālu izlīdzināšanu un novērsta regulatora norādītajos termiņos.

No 2017. gada 7. decembra līdz 2017. gada beigām ”Gaso” attiecībā uz gāzes piegādes pārtraukumiem ir saņēmis 194 mutvārdu sūdzības un iesniegumus, kā arī 16 mutvārdu sūdzības un iesniegumus par norēķiniem un maksājumiem (izņemot pieslēgumus) un nav saņemta neviena sūdzība un iesniegums attiecībā uz dabasgāzes kvalitāti.

Papildus ”Gaso” saņēmis 93 mutvārdu sūdzības, kas neattiecas uz iepriekš minēto sūdzību vai iesniegumu sadalījumu. Uz visām sūdzībām vai iesniegumiem atbildēts 15 dienu laikā.

Viens no komerciālās kvalitātes rādītājiem ir lietotāju iespēja sazvanīt sistēmas operatoru un iesniegt mutvārdu sūdzības vai iesniegumus vai saņemt cita veida informāciju telefoniski. Visvairāk zvanu ir saņemts pa informatīvo tālruni – 123 000 zvanu, bet kopējais saņemto zvanu skaits ir vairāk nekā 169 000. Gaidīšanas laiks pa informatīvo tālruni vidēji ir 1 minūte un 10 sekundes.

2017. gadā ”Latvijas gāze” (līdz ”Gaso” sistēmas operatora licences saņemšanai 2017. gada 7. decembrī) un ”Gaso” sniedzis atbildes uz 4898 sistēmas pieslēguma pieteikumiem. Vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz sistēmas pieslēguma pieteikumiem 2017. gadā bija 20 dienas. Lielākā daļa atbilžu (2940) sniegtas 15 dienu laikā, pārējās – 30 dienu laikā.

Sadales sistēmas operatora pienākums ir brīdināt lietotājus par plānotiem dabasgāzes piegādes pārtraukumiem. Par plānotiem pārtraukumiem jābrīdina vismaz piecas darba dienas iepriekš telefoniski, nosūtot īsziņu, izmantojot e-pakalpojumu portālu vai rakstveidā.

2017. gadā ”Latvijas gāze” (līdz AS ”Gaso” sistēmas operatora licences saņemšanai) un ”Gaso” lietotāji par dabasgāzes apgādes pārtraukumiem tika brīdināti vidēji piecas darba dienas iepriekš, kā to nosaka Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi. Pērn lietotājiem nosūtīti vairāk nekā 120 000 brīdinājumu par plānotiem dabasgāzes apgādes pārtraukumiem.

0 Komentāru