Publiskajiem rotaļu laukumiem un iekārtām noteiks īpašas drošības prasības

3 komentāri
Publiskajiem rotaļu laukumiem un iekārtām noteiks īpašas drošības prasības
KITIJA MIĻŪNA, LETA

Nākotnē plānots noteikt speciālās drošuma prasības publiskai lietošanai paredzētu rotaļu vai citu aktivitāšu iekārtām, kā arī spēļu laukumiem.

Atbilstošu Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu – “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumus” – izstrādājusi Ekonomikas ministrija (EM), un otrdien, 7.janvārī, to paredzēts izskatīt valdības sēdē.

EM norāda, ka patlaban normatīvie akti neparedz konkrētas drošuma prasības publiskai lietošanai paredzētu spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām un spēļu laukumiem. Saskaņā ar ministrijā norādīto, noteikumu projekts ir izstrādāts pēc EM un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) iniciatīvas, lai novērstu bērnu spēļu iekārtu un spēļu laukumu radīto cilvēka ievainojumu un traumu risku.

Ekonomikas ministrija (EK) skaidro, ka spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas un laukumi ir uzskatāmi par preču un pakalpojumu apvienojumu, jo to aprīkojums un pārklājums pirms to uzstādīšanas ir prece, savukārt pēc bērnu spēļu laukuma izvietošanas, spēļu iekārtu uzstādīšanas un pārklājuma nodrošināšanas bērnu spēļu laukums kļūst par pakalpojumu.

Piemēram, tirdzniecības vietās nopērkamās preces – šūpoles, smilšu kastes, slīdkalniņi u.tml. – ir uzskatāmas par rotaļlietām, savukārt pēc to uzstādīšanas publiskai lietošanai tās ir uzskatāmas par spēļu laukumu vai, gadījumā, ja ir tikai viena vienība – par spēļu iekārtu.

EM norāda, ka 2017.gadā PTAC veica spēļu laukumu uzraudzību Eiropas Savienības kopprojekta ietvaros. Tika pārbaudīti 43 spēļu laukumi un visos tika konstatētas neatbilstības. Atkārtoti kā iepriekšējās uzraudzības reizēs citus gadus būtiskākās neatbilstības bija saistītas ar neatbilstošu pārklājumu – 83% – un bojātiem, salauztiem elementiem – 63% gadījumu.

MK noteikumi paredz, ka iekārtas vai laukuma ražotājam, importētājam vai izplatītājam pēc iekārtu uzstādīšanas tās obligāti būs jāpārbauda, kā arī publiskai lietošanai paredzēti spēļu laukumi būs jāreģistrē, jāuztur un jāuzrauga to apkope. Tāpat pastāvēs konkrēti pienākumi un atbildība laukumu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem.

Tostarp paredzēts, ka, izvēloties spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu vai laukuma izvietojuma vietu, būs jāņem vērā gan drošības zonas, gan jānovērš vai jāmazina vides riski, tajā skaitā tuvumā esošas ūdenstilpnes, nogāzes, ielas utt., un jānodrošina droša laukuma lietošana.

Pirms spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas laišanas tirgū ražotājam būs jānovērtē iekārtas atbilstība, kas ietver konkrētas prasības attiecībā uz iekārtas marķēšanu un tehnisko dokumentāciju, kurā ietverami visi dati vai norādes par līdzekļiem, kurus ražotājs izmantojis, lai nodrošinātu iekārtas atbilstību būtiskajām drošuma prasībām. Šādas prasības attieksies arī uz importētāju, savukārt izplatītājam būs jāpārliecinās, ka tās ir izpildītas.

Lai PTAC būtu iespēja pilnvērtīgi veikt uzraudzību un pārliecināties par prasību izpildi, tehniskā dokumentācija būs jāsaglabā desmit gadus pēc spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas laišanas tirgū.

Tāpat noteikumu projektā ietvertas prasības publisko spēļu laukumu valdītājiem attiecībā uz obligāti veicamajām pēcuzstādīšanas pārbaudēm un apkopes jeb uzturēšanas programmām. Pārbaudi veiks Nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditēts pārbaudes veicējs, savukārt pārējās pārbaudes varēs veikt jebkura persona pēc valdītāja ieskatiem.

Spēļu laukumu reģistrācija plānota ar nolūku padarīt efektīvāku PTAC veikto uzraudzību, lai pašiem valdītājiem, iesniedzot datus par spēļu laukumiem, PTAC rīcībā nonāktu precīza informācija par spēļu laukumu un par personu, kas uzņēmusies atbildību par to.

Reģistrs būs publiski pieejams un zināmā mērā varēs kalpot arī spēļu laukumu lietotājiem, lai uzzinātu, kādi laukumi ir pieejami un vai viņu lietotais konkrētais laukums arī ir reģistrēts un tādējādi to kontrolē PTAC. Konstatējot nereģistrētu spēļu laukumu, PTAC to atzīmēs speciālā jaunizveidotā spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu un spēļu laukumu reģistrā.

Paredzēts noteikt 18 mēnešu pārejas periodu, kura laikā visiem pirms noteikumu stāšanās spēkā uzstādīto spēļu laukumu valdītājiem būs jānodrošina spēļu laukuma riska novērtējums, kā arī jāreģistrē spēļu laukums.

Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc attiecīgo MK noteikumu izsludināšanas.

3 komentāri