Komentāri

Pretēji daudzu iedzīvotāju gribai, Rīgas dome teritoriju Dārziņu apkaimē nodēvējusi apkārtnes iedzīvotājiem teju nezināmā padomju laiku gleznotāja Vladimira Kudojara vārdā. Šāds gods ticis par parka teritorijas ilggadēju kopšanu. Kas ir šis cilvēks, kura vārdā Latvijas galvaspilsētā nosaukts parks, un vai teritorijas sakopšana ir pietiekams pamats vietas nosaukuma izvēlē?

Vietu Daugavas krastā vietējie iedzīvotāji dēvē par Dārziņu parku – to iekopis kāds vietējais iedzīvotājs, un turpmāk šī vieta tiks saukta viņa vārdā par Vladimira Kudojara parku.

Šādu priekšlikumu izteikusi izpilddirekcija, kā pateicību par 30 gadu darbu iekopjot šo teritoriju, taču nenoskaidrojot vietējo iedzīvotāju viedokli.

Dārziņu iedzīvotāja Santa:

Es te visu mūžu dzīvoju, vispār jau par Dārziņu parku sauc, bet es jau lasīju, ka ir nosaukts mākslinieka vārdā.

Dārziņu iedzīvotāja Tatjana:

Viņš ir labs cilvēks, viņš te visu mūžu strādā un glezno, viņam ļoti skaistas gleznas ir, visa māja ar viņa gleznām.

Skatot jautājumu Rīgas domes sēdē, šodien izvērtās plašas diskusijas. Tribīnē kāpa arī Dārziņu biedrības pārstāvis, informējot, ka Vladimirs Kudojars nav plaši pazīstams Dārziņu apkaimē, tāpēc drīzāk parkā būtu uzstādāma plāksne par viņa ieguldījumu teritorijas kopšanā.

Taču, neraugoties uz iedzīvotāju kritiku, Rīgas mērs skaidroja, ka nosaukuma maiņa šai teritorijai ir kā pateicība par cilvēka ieguldīto teritorijas sakopšanas darbu.

Vietvārds reiz piešķirts arī, cilvēkam dzīvam esot, – 1920. gadā Teātra bulvāris tika nosaukts Aspazijas vārdā. Šodien Rīgas dome, neņemot vērā iedzīvotāju viedokli, nolēma teritoriju nosaukt par Vladimira Kudojara parku. Domes opozīcijas pārstāvji ironizē, ka līdz ar to šā vīra veikumu var pielīdzināt Aspazijas lomai Latvijas vēsturē.

Lasi vēl