Ziņojums: Valsts apdraudējuma gadījumā nepietiktu resursu svarīgu objektu apsardzei

6 komentāri
Ziņojums: Valsts apdraudējuma gadījumā nepietiktu resursu svarīgu objektu apsardzei
ROMĀNS KOKŠAROVS, F64

Latvijā armijai, policijai un privātajiem apsardzes uzņēmumiem resursi ir nepietiekami, lai nodrošinātu svarīgu objektu pastiprinātu apsardzi valsts apdraudējuma gadījumā, secināts Aizsardzības ministrijas (AM) ziņojumā valdībai par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas progresu.

Pagājušajā gadā valdība uzdeva visām ministrijām iesniegt izvērtējumu par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu savas atbildības jomās.

Apkopojot ministriju sniegto informāciju, secināts, ka visām ministrijām ir jāturpina pilnveidot un padziļināti analizēt to nozaru lomu visaptverošas valsts aizsardzības sistēmā, ko būtu iespējams attīstīt gan ar trauksmes un krīzes plānu izstrādi, gan ar mācībām, iesaistot tajās padotības iestādes un nozaru komersantus.

Tāpat secināts, ka Nacionālo bruņoto spēku, Valsts policijas un privāto apsardzes komersantu resursi ir nepietiekami, lai nodrošinātu kritiskās infrastruktūras, valsts apdraudējuma pārvarēšanā iesaistīto valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī sabiedrībai nozīmīgu objektu pastiprinātu fizisko apsardzi valsts apdraudējuma gadījumā.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams analizēt un noteikt iespējamos risinājumus, lai valsts apdraudējuma gadījumā nodrošinātu pastiprinātu fizisko apsardzi, teikts ziņojumā.

Lai sekmīgāk risinātu tādus starpnozaru jautājumus kā pārtikas, medicīnas preču un naftas produktu rezerves un ar valsts budžetu saistītos procesus, kas ir būtiski krīzes situācijās, nepieciešams tos iekļaut nākamo valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācību “Kristaps” izspēlēs, kā arī Civilās aizsardzības Operatīvās vadības centra galda izspēlē par darbībām kara laikā, norādījuši ziņojuma izstrādātāji.

Ziņojumā arī norādīts, ka šogad ir plānots turpināt dažādu semināru un mācību izspēļu organizēšanu, lai veicinātu valsts un sabiedrības izpratni, noturīgumu un funkcionēšanu krīzes un kara laikā. Tāpat tiks turpināts ministru un valsts sekretāru darba grupu darbs, nodrošinot visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas jautājumu koordināciju un informācijas apmaiņu augstākajā līmenī.

Jau ziņots, ka visaptveroša valsts aizsardzības sistēma Latvijas izpratnē ir visu Latvijas iedzīvotāju atbildīga attieksme pret valsti un tās drošību. Tās ieviešana un konkrēti uzdevumi jāplāno un jāīsteno decentralizēti valsts institūcijām savstarpēji vienojoties un sadarbojoties, un AM koordinējot šo procesu.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) pērn pavasarī atzina, ka Latvijā visaptveroša valsts aizsardzības sistēma jāievieš trīs līdz četru gadu laikā. AM vēlētos šo sistēmu ieviest ar brīdi, kad skolās tiek realizēta valsts aizsardzības mācība. Sākot ar 2024.gadu, valsts aizsardzības mācību plānots ieviest kā obligātu priekšmetu visās valsts vidējās izglītības iestādēs.
6 komentāri